Європейська інтеграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання зобов’язань України в рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (далі – Договір), до якого Україна приєдналась у лютому 2011 року, створює чіткі правові рамки, в межах яких Україна ратифікує відповідні норми законодавства ЄС, для забезпечення збалансованих умов для збільшення інвестицій, підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності, а також покращення конкурентного середовища, як ключового економічного чинника.

З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках зазначеного Договору, Агентством розроблено Національний план дій з енергоефективності до 2020 року (далі – НПД ЕЕ), як це передбачено Директивою 2006/32/ЄC щодо ефективності кінцевого використання енергії та послуг.

Головною метою НПД ЕЕ є забезпечення до 2020 року планового енергозбереження в обсязі 9% від середнього кінцевого внутрішнього споживання енергії. НПД ЕЕ розглядає 4 сфери економічної діяльності – сферу послуг, житловий сектор, промисловість і транспорт.

Разом з тим, Держенергоефективності розроблено проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про затвердження планів щодо впровадження деяких директив Європейського Союзу щодо відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива» та «Про затвердження плану заходів щодо впровадження деяких директив Європейського Союзу у сфері енергоефективності». Зазначеними проектами розпоряджень передбачено затвердження планів заходів щодо впровадження Директиви 2001/77/ЄС стосовно сприяння використанню електричної енергії, Директиви 2003/30/ЄС щодо сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного палива для транспорту, Директиви 2006/32/ЄС щодо ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг, Директиви 2010/31/ЄС щодо енергоефективності будівель та Директиви 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної продукції.

Також, з метою забезпечення імплементації Директиви 2009/28/ЄС Держенергоефективності розробляє План заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС та Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.


Корисні посилання:

Євроінтеграційний портал - https://eu-ua.org

Реформи у сфері енергетики - https://eu-ua.org/yevrointehratsiia/enerhetyka

Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про заохочення до розміщення на внутрішньому ринку електроенергії, що виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії

Директива Ради 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 року про сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного палива для транспорту

Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 року про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС

Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної  інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року щодо енергетичної ефективності будівель

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС

Директива 2012/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄC та 2010/30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC