Заклади вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергоефективності закликає заклади вищої освіти активно долучатися до процесу підготовки та атестації осіб, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем.

Перелік закладів вищої освіти та саморегулівних організацій, які створили атестаційні комісії

 

1.  Київський національний університет будівництва і архітектури

2.  Запорізький національний університет

3.  Одеська державна академія будівництва та архітектури

4.  Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

5.  Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

6.  Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

7.  Одеський національний політехнічний університет 

8.  Запорізький національний технічний університет 

9.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

10.  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

11.  Національний університет водного господарства та природокористування

12.  Національна металургійна академія України

13.  Центральноукраїнський національний технічний університет

14.  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

15.  Київський національний університет технологій та дизайну

16.  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

17.  Хмельницький національний університет

18.  Черкаський державний технологічний університет

19.  Державний університет "Житомирська політехніка"

20.  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

21.  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

22.  Вінницький національний технічний університет

23.  Харківський національний університет будівництва та архітектури 

24.  Національний університет «Львівська політехніка»

25.  Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

26.  Сумський державний університет

27.  Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 

28.  Міжрегіональна академія управління персоналом

29.  Інститут Газу НАН України

30.  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

31. Одеський державний екологічний університет

32. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

33. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

34. Національний авіаційний університет 

35. Донбаський інститут техніки та менеджменту

36. Житомирський національний агроекологічний університет 

37. Полтавська державна аграрна академія

38.Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

39.Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

40. Національний університет біоресурсів і природокористування України

41. Луцький національний технічний університет

42. Вінницький національний технічний університет

 


З метою координації та надання методичної допомоги закладам вищої освіти Держенергоефективності підписано добровільні Угоди про співробітництво із наступними закладами вищої освіти:

1. Хмельницький національний університет

2. Київський національний університет технологій та дизайну

3. Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4. Запорізький національний університет

5. Запорізький національний технічний університет 

6. Національна металургійна академія України

7. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

8. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

9. Вінницький національний технічний університет

10. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

11.  Національний університет водного господарства та природокористування

12.  Національний університет «Львівська політехніка»

13.   Київський національний університет будівництва і архітектури 

14.  Луцький національний технічний університет

15.  Сумський державний університет

16.  Державний університет "Житомирська політехніка"

17.  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

18.  Міжрегіональна академія управління персоналом

19.  Одеський національний політехнічний університет 

20.  Одеський державний екологічний університет

21.  Одеська державна академія будівництва та архітектури

22.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

23.  Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

24.  Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

25.  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

26.  Харківський національний університет будівництва та архітектури

27.  Центральноукраїнський національний технічний університет

28.  Черкаський державний технологічний університет

29.  Український державний університет залізничного транспорту

30.  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

31.  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

32.  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

33.  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

34.  Полтавська державна аграрна академія

35.  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

36.  Інститут Газу НАН України

37.  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

38.  Національний авіаційний університет

39.  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

40.  Житомирський національний агроекологічний університет

41. Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

42. Донбаський інститут техніки та менеджменту

43. Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила  

44. Національний університет біоресурсів і природокористування України "


 

Приклади тестових питань та ситуаційних завдань з атестації енергоаудиторів

Примірне положення про атестаційну комісію з додатками, Приклад освітньо-професійних програм ОДАБА, зразки тестових та ситуаційних завдань КНУБА