Сертифікація енергетичної ефективності будівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергоефективності закликає заклади вищої освіти створювати комісії для професійної атестації енергоаудиторів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2118-19) енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, створеними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями.

З метою практичної реалізації вказаних положень Закону, розроблено та затверджено наступні нормативно-правові акти, а саме:

 • МІНРЕГІОН НАКАЗ № 276 від 18.10.2018 Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1323-18);
 • МІНРЕГІОН НАКАЗ від 06.10.2017  № 267 Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни  (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-17);
 • КМУ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2018 р. № 265 Київ Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2018-%D0%BF);
 • МІНРЕГІОН НАКАЗ № 274 від 18.10.2018 Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1277-18/print);
 • МІНРЕГІОН НАКАЗ № 275 від 18.10.2018 Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1266-18)
 • Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2018-п);
 • Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-п);
 • Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0825-18);
 • Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0457-18);
 • Методика визначення енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0822-18);
 • Методика визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-18);
 • Методика обстеження інженерних систем будівлі (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0826-18);
 • Порядок застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0824-18).

З огляду на це, Держенергоефективності закликає заклади вищої освіти, з якими підписано Угоди про співробітництво, створити відповідні атестаційні комісії та використовувати у роботі вищевказані документи.

Звертаємо увагу осіб, які мають бажання пройти професійну атестацію, що станом на початок серпня ц.р. Держенергоефективності підписано добровільні Угоди про співробітництво із наступними закладами вищої освіти:

 1. Хмельницький національний університет (https://www.khnu.km.ua);
 2. Київський національний університет технологій та дизайну (https://knutd.edu.ua);
 3. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (https://donnaba.edu.ua/academy/science/diialnist-iz-sertyfikatsii-enerhetychnoi-efektyvnosti-ta-obstezhennia-inzhenernykh-system);;
 4. Запорізька державна інженерна академія (http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=4190&lang=ua);
 5. Запорізький національний технічний університет (http://zntu.edu.ua/sertyfikaciya-z-energoefektyvnosti);
 6. Національна металургійна академія України (https://nmetau.edu.ua);
 7. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (https://onat.edu.ua);
 8. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
 9. Вінницький національний технічний університет (http://vntu.edu.ua);
 10. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (http://kpi.ua);
 11. Національний університет водного господарства та природокористування (http://nuwm.edu.ua);
 12. Національний університет «Львівська політехніка» (http://lp.edu.ua);
 13.  Київський національний університет будівництва і архітектури (http://www.knuba.edu.ua/?page_id=39162)
 14. Луцький національний технічний університет (http://lutsk-ntu.com.ua);
 15. Сумський державний університет (https://sumdu.edu.ua);
 16. Житомирський державний технологічний університет (https://ztu.edu.ua);
 17. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (http://tntu.edu.ua).
 18. Міжрегіональна академія управління персоналом (http://maup.com.ua);
 19. Одеський національний політехнічний університет (http://opu.ua/studies/attestasiya_energo);
 20. Одеський державний екологічний університет (http://odeku.edu.ua).
 21. Одеська державна академія будівництва та архітектури (http://www.ogasa.org.ua/)
 22. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (https://www.nung.edu.ua)
 23. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (http://www.kname.edu.ua)
 24. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (http://www.nmu.org.ua)
 25. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (http://khntusg.com.ua)
 26. Харківський національний університет будівництва та архітектури (http://www.kstuca.kharkov.ua)
 27. Центральноукраїнський національний технічний університет (http://www.kntu.kr.ua)
 28. Черкаський державний технологічний університет (https://chdtu.edu.ua/)
 29. Український державний університет залізничного транспорту (http://kart.edu.ua).
 30. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (http://donnuet.edu.ua).
 31. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (https://pntu.edu.ua/page/pao-yaki-mayut-namir-provaditi-diyalnist-iz-seeois.html#);;
 32. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (http://pgasa.dp.ua)
 33. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (http://diit.edu.ua).
 34. Полтавська державна аграрна академія (https://www.pdaa.edu.ua/)
 35. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (http://www.nuos.edu.ua/);
 36. Інститут Газу НАН України (http://www.ingas.org.ua/index.files/Page3232.htm).
 37. Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/)
 38. Національний авіаційний університет (https://nau.edu.ua/)
 39. ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (http://www.ksau.kherson.ua).
  40. Житомирський національний агроекологічний університет (http://znau.edu.ua/)
   

Перелік закладів вищої освіти та саморегулівних організацій, які створили відповідні атестаційні комісії, буде розміщено на офіційному сайті Агентства у цьому розділі.

Зокрема, комісії для атестації енергоаудиторів вже створено у таких закладах вищої освіти:

 1.  Київський національний університет будівництва і архітектури (http://www.knuba.edu.ua/?page_id=39162)
 2. Запорізька державна інженерна академія (http://www.zgia.zp.ua).
 3. Одеська державна академія будівництва та архітектури (http://www.ogasa.org.ua);
 4. Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова (https://onat.edu.ua);
 5. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (https://donnaba.edu.ua/academy/science/diialnist-iz-sertyfikatsii-enerhetychnoi-efektyvnosti-ta-obstezhennia-inzhenernykh-system);
 6. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (http://www.kname.edu.ua)
 7. Одеський національний політехнічний університет (http://opu.ua/studies/attestasiya_energo);;
 8. Запорізький національний технічний університет (http://zntu.edu.ua/sertyfikaciya-z-energoefektyvnosti);
 9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (https://www.nung.edu.ua);
 10. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (www.kdu.edu.ua);
 11. Національний університет водного господарства та природокористування (http://nuwm.edu.ua);
 12. Національна металургійна академія України (https://nmetau.edu.ua);
 13. Центральноукраїнський національний технічний університет (http://www.kntu.kr.ua).
 14. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (http://tntu.edu.ua/?p=uk/main)
 15. Київський національний університет технологій та дизайну (https://knutd.edu.ua)
 16. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (http://khntusg.com.ua)
 17. Хмельницький національний університет (https://www.khnu.km.ua)
 18. Черкаський державний технологічний університет (https://chdtu.edu.ua/);
 19. Житомирський державний технологічний університет (https://ztu.edu.ua)
 20. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (http://donnuet.edu.ua);
 21. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (http://kpi.ua)
 22. Вінницький національний технічний університет (http://vntu.edu.ua)
 23. Харківський національний університет будівництва та архітектури (http://www.kstuca.kharkov.ua)
 24. Національний університет «Львівська політехніка» (http://lp.edu.ua)
 25. Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків (http://kart.edu.ua)
 26. Сумський державний університет (https://sumdu.edu.ua).
 27. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (http://www.nmu.org.ua)
 28. Міжрегіональна академія управління персоналом (http://maup.com.ua)
 29. Інститут Газу НАН України (http://www.ingas.org.ua/index.files/Page3232.htm);
 30. Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/)
 31. Одеський державний екологічний університет (http://odeku.edu.ua).
 32. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (https://pntu.edu.ua/page/pao-yaki-mayut-namir-provaditi-diyalnist-iz-seeois.html#)
 33. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (http://pgasa.dp.ua)

Приклади тестових питаннь та ситуаційних завдань з атестації енергоаудиторів

База даних сертифікатів енергетичної ефективності булівель

Примірне положення про атестаційну комісію з додатками, Приклад освітньо-професійних програм ОДАБА, зразки тестових та сітуаційних завдань КНУБА