Атестаційним комісіям та закладам вищої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок включення відомостей до бази даних фахівців

Атестаційна комісія протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу, анулювання або відмову у видачі кваліфікаційного атестата енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем направляє Держенергоефективності на certification.saee@gmail.com наступну інформацію:

у разі

видачі кваліфікаційного атестата

у разі

анулювання кваліфікаційного атестата або відмови у його видачі

 • прізвище, ім’я, по-батькові енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • прізвище, ім’я, по-батькові особи;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • адреса електронної пошти енергоаудитора/фахівця з обстеження інженерних систем;
 • телефонний номер енергоаудитора/фахівця з обстеження інженерних систем;
 • номер, дату видачі попереднього кваліфікаційного атестата (за наявності);
 • номер, дату видачі та закінчення строку дії кваліфікаційного атестата;
 • найменування вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, кваліфікаційна комісія якої видала кваліфікаційний атестат або відмовила у його видачі;
 • копію рішення, що підтверджує видачу кваліфікаційного атестата;
 • копію рішення атестаційної комісії про анулювання кваліфікаційного атестата або відмову у його видачі.
 •  копію кваліфікаційного атестата.

 

 

Інформація відправляється в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідальної особи.

 

Держенергоефективності вносить інформацію до бази даних фахівців протягом 5 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів та відомостей.

 

Чинний Порядок ведення бази даних не передбачає наявність інформації щодо можливого (пріоритетного) регіону діяльності енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем, що ускладнює пошук для потенційного замовника.

З метою удосконалення бази даних фахівців та спрощення роботи з нею просимо надавати інформацію про пріоритетний регіон діяльності атестованих енергоаудиторів.

 

Професійна підготовка

Статтею 9 Закону передбачено, що особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, можуть проходити професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації.

Пунктом 11 Порядку визначено що освітньо-професійні програми за напрямами (спеціалізаціями) «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» повинні забезпечувати набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для проведення сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем будівель.

З метою проведення моніторингу запровадження професійної підготовки енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, просимо, у разі наявності затверджених освітньо-професійних програм, направити відповідну інформацію до Держенергоефективності на certification.saee@gmail.com

 

 

Закладам вищої освіти, які планують

створити Атестаційні комісії

 

Держенергоефективності закликає заклади вищої освіти активно долучатися до процесу підготовки та атестації осіб, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем.

 

Атестаційні комісії мають право створювати заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) та не нижче першого (бакалаврського) рівня (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель) у наступних галузях знань:

 • «Архітектура та будівництво»;
 • «Електрична інженерія»;
 • «Механічна інженерія»;
 • «Автоматизація та приладобудування»;
 • «Управління та адміністрування».

 

Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, утвореною закладом вищої освіти або саморегулівною організацією.

Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах між закладом вищої освіти або саморегулівною організацією та кандидатом.

 

 

Відповідно до Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів, у разі утворення атестаційної комісії, заклад вищої освіти надсилає Мінрегіону та Держенергоефективності письмове повідомлення разом з копією відповідного рішення.

Для організації обміну інформацією, суб’єкти інформаційного обміну визначають відповідальних осіб, повідомляють їх прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та номери засобів зв’язку іншим суб’єктам інформаційного обміну в письмовій формі.

Таким чином, у разі створення у закладі вищої освіти атестаційної комісії необхідно підготувати та направити офіційного листа (орієнтовний зразок листа у вкладені) до Агентства та Мінрегіону з:

 1. інформацією щодо відповідальних осіб (ПІБ, e-mail, телефонні номери);
 2. копією рішення про створення комісії.

 

Якщо Ваш заклад вищої освіти відповідає встановленим критеріям та бажає долучитись до процесу підготовки та атестації осіб у сфері сертифікації енергетичної ефективності будівель Агентство готове надати методичну та консультативну допомогу.

Держенергоефективності пропонує, з метою сприяння закладам вищої освіти у створенні та функціонуванні атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, укласти Угоду «Про співробітництво щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

У разі виникнення додаткових питань ви можете звернутись на електронну пошту certification.saee@gmail.com

 

Приклади тестових питань та ситуаційних завдань з атестації енергоаудиторів

Примірне положення про атестаційну комісію з додатками, Приклад освітньо-професійних програм ОДАБА, зразки тестових та ситуаційних завдань КНУБА