База даних аудиторів та фахівців з обстеження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних фахівців (атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем будівель)

 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 №2118-VII;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону 21.03.2018  №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів»;

 

Держенергоефективності вносить відомості до бази даних фахівців на основі та за поданням Атестаційних комісій протягом 5 робочих днів з дня надходження відповідної інформації.

Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, утвореною закладом вищої освіти або саморегулівною організацією.

Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах між закладом вищої освіти або саморегулівною організацією та кандидатом.

 

Перелік закладів вищої освіти та саморегулівних організацій, які створили атестаційні комісії

1

Вінницький національний технічний університет

2

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

3

Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

4

Державний університет "Житомирська політехніка"

5

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

6

Донбаський інститут техніки та менеджменту

7

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

8

Житомирський національний агроекологічний університет

9

Запорізький національний технічний університет 

10

Запорізький національний університет

11

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

12

Інститут Газу НАН України

13

Київський національний університет будівництва і архітектури 

14

Київський національний університет технологій та дизайну

15

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

16

Луцький національний технічний університет

17

Міжрегіональна академія управління персоналом

18

Національна металургійна академія України

19

Національний авіаційний університет

20

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

21

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

22

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

23

Національний університет «Львівська політехніка»

24

Національний університет біоресурсів і природокористування України "

25

Національний університет водного господарства та природокористування

26

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

27

Одеська державна академія будівництва та архітектури

28

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

29

Одеський державний екологічний університет

30

Одеський національний політехнічний університет 

31

Полтавська державна аграрна академія

32

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

33

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила  

34

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

35

Сумський державний університет

36

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

37

Український державний університет залізничного транспорту

38

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

39

Харківський національний університет будівництва та архітектури

40

Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова

41

Хмельницький національний університет

42

Центральноукраїнський національний технічний університет

43

Черкаський державний технологічний університет

 

Професійна підготовка

Статтею 9 Закону передбачено, що особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, можуть проходити професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації.

Пунктом 11 Порядку визначено що освітньо-професійні програми за напрямами (спеціалізаціями) «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» повинні забезпечувати набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для проведення сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем будівель.

 

Перелік закладів вищої освіти в яких затверджено

спеціальні навчальні програми *

(курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо)

1

Вінницький національний технічний університет

2

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

3

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

5

Державний університет "Житомирська політехніка"

6

Запорізький національний технічний університет

7

Запорізький національний університет

8

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9

Київський національний університет будівництва і архітектури

10

Київський національний університет технологій та дизайну

11

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

12

Луцький національний технічний університет

13

Національна металургійна академія України

14

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

15

Національний університет "Львівська політехніка"

16

Національний університет водного господарства та природокористування

17

Одеська державна академія будівництва та архітектури

18

Одеський державний екологічний університет

19

Одеський національний політехнічний університет

20

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

21

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

22

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

23

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

24

Сумський державний університет

25

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

26

Український державний університет залізничного транспорту

27

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

28

Харківський національний університет будівництва та архітектури

29

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

30

Хмельницький національний університет

 

*..За даними закладів вищої освіти