База даних енергетичних сертифікатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних сертифікатів

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 №2118-VII;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017№ 2155-VIII

наказ Мінрегіону 21.03.2018  №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів»

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №276  «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

 

Порядок подання та включення

енергетичних сертифікатів до бази даних

Протягом 10 робочих днів з дня складання енергетичного сертифіката енергоаудитор направляє Держенергоефективності на електронну пошту certification.saee@gmail.com енергетичний сертифікат та вихідні дані (з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Перелік документів:

 • енергетичний сертифікат;
 • вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель за формою, наведеною у додатку 1 Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;
 • електронні копії проектної документації чи документації, складеної за результатами технічної інвентаризації, яка складається відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року №257, або паспорта об'єкта;
 • інші відомості та/або копії документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі.

Враховуючи вимоги Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, звертаємо увагу на необхідність надання відомостей щодо:

 • дати складання енергетичного сертифіката;
 • виконавця (адреса для листування, контактні дані); 
 • замовника енергетичної сертифікації (найменування, адреса, контактні дані).

З метою ідентифікації автора, всі документи направляються з накладенням свого кваліфікованого електронного підпису.

 

Щодо об’єктів сертифікації

При виборі об’єкта для сертифікації необхідно враховувати вимоги частини 2 статті 2 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель».

Враховуючи зазначене, рекомендуємо до моменту укладення договору із замовником перевірити потенційний об’єкт сертифікації, а саме чи є він:

 1. будівлею, яка призначена для проведення богослужінь та релігійних заходів релігійними організаціями;
 2. окремо розташованою будівлею з опалюваною площею менш як  50 квадратних метрів;
 3. будівлею промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктом енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складським приміщенням, (перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №265);
 4. об’єктом культурної спадщини, який внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У разі виникнення сумнівів щодо потенційного об’єкта сертифікації, рекомендуємо звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України, як до центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері енергетичної ефективності будівель.

 

Рекомендації та відповіді на типові питання

З метою надання методичної та консультативної допомоги енергоаудиторам при здійсненні діяльності у сфері сертифікації енергетичної ефективності будівель, Держенергоефективності у тісній співпраці з Асоціацією енергетичних аудиторів України розроблено практичний посібник «Як скласти енергетичний сертифікат і не помилитись».

У практичному посібнику Ви знайдете відповіді на питання:

 • Як не обрати об’єкт для сертифікації на який не поширюються вимоги Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»?
 • Як, коли та куди направляти енергетичний сертифікат для внесення його до бази даних?
 • На що звертати увагу при оформленні енергетичного сертифіката та вихідних даних?
 • Як уникнути найпоширеніших помилок, що допускаються іншими енергоаудиторами?
 • Як вірно застосовувати пункти (формули, позначення показників, тощо) Методики визначення енергетичної ефективності будівель, в яких допущено описки та технічні помилки?

Рекомендації розроблялись з урахуванням вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та стандартів чинних на 08 листопада 2019 року.

Практичний посібник

«ЯК СКЛАСТИ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ І НЕ ПОМИЛИТИСЬ»