Вакансія головного спеціаліста відділу протокольного супроводу та двостороннього співробітництва Управління міжнародно-інвестиційної політики

Вакансія головного спеціаліста відділу протокольного супроводу та двостороннього співробітництва Управління міжнародно-інвестиційної політики Держенергоефективності (категорія В)

Умови роботи: м. Київ, провулок Музейний, 12, з/п від 9 000

Освіта:

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; іноземна філологія; публічне управління та адміністрування; міжнародна комунікація; міжнародний бізнес

Досвід роботи

Не потребує

Посадові обов'язки:

- Здійснює взаємодію з дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та України за кордоном,  проектами міжнародної технічної допомоги (USAID, GIZ, UNDP, UNIDO, UNECE, Twinning, Erasmus TAEIX тощо) та міжнародними організаціями з метою обміну досвідом у сферах енергоефективності, енергозбереження відновлюваної енергетики, а також залучення міжнародної технічної допомоги;

- здійснює аналіз міжнародного досвіду та розробляє пропозиції щодо реалізації кращих світових практик в частині вдосконалення державної політики у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики;

- бере участь у реалізації заходів галузевого співробітництва з Європейським Союзом та моніторингу  адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- забезпечує участь представників Агентства у роботі міжурядових комісій з питань двостороннього співробітництва;

- сприяє розвитку та вдосконаленню  договірно-правової бази міжнародного співробітництва Агентства, здійснює нагляд за виконанням Держенергоефективності відповідних  міжнародних договорів України;

- готує пропозиції щодо участі представників Агентства у міжнародних навчальних програмах/ семінарах/ тренінгах, форумах та конференціях;

- організовує зустрічі за участі керівництва Агентства, забезпечує підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів та здійснює заходи з метою реалізації досягнутих домовленостей;

- забезпечує дотримання основних положень Державного Протоколу та загальновизнаних у міжнародній протокольній практиці норм при прийомі в Агентстві іноземних делегацій, представників іноземних держав та міжнародних організацій, а також, за необхідності, під час службових відряджень за кордон керівництва Агентства;

- готує необхідні документи для відряджень Голови Держенергоефективності за кордон, програми прийомів іноземних делегацій;

- забезпечує спільно із заінтересованими підрозділами Агентства підготовку та проведення міжнародних конференцій, семінарів, інших заходів, які організовує Держенергоефективності

Завдання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця:

Конституція України;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції;

- Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

- Закон України “Про засади зовнішньої та внутрішньої політики України”;

- Закон України “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”;

- Закон України «Про міжнародні договори»;

- постанова КМУ від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

- постанова КМУ від 11.12.1992 р. № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон»

 

 

Інші вимоги:

Володіння англійською мовою на рівні не нижче C1

 

Надсилайте резюме та ставте запитання на адресу: lelasha@ukr.net, dilovod.agentstvo@gmail.com.