Вакансія - Начальник відділу технічного регулювання Департаменту розвитку енергоефективності

Вакансія -  Начальник відділу технічного регулювання Департаменту розвитку енергоефективності

Оклад: 11 700 грн.

Умови роботи: м. Київ, вул. Краківська,17, 

Особа повинна відповідати таким загальним вимогам вища освіта (ступеня магістр (спеціаліст) за технічними спеціальностями (теплоенергетика, енергетика, енергоаудит, енергоменеджмент, стандартизація, метрологія) та/або спеціальністю «економіка».

Бажано (буде перевагою при розгляді кандидата):

  • володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
  • наявність досвіду розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів

Посадові обов’язки:

1. Внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в межах компетенції Відділу.

2. Забезпечення виконання покладених на Відділ завдань відповідно до Положення про відділ технічного регулювання. Здійснює контроль за роботою працівників, виконанням завдань, які покладені на Відділ, та дотриманням правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

3. Забезпечення розробки та супроводу технічних регламентів енергетичного маркування та встановлення вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів. Забезпечення розробки Переліків національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності енергоспоживчим продуктам вимогам технічних регламентів.

4. Розробка нормативно-правових актів з питань, що відносяться до повноважень Відділу.

5. Забезпечення створення та функціонування бази даних енергоспоживчої продукції.

6. Забезпечення гармонізації національних стандартів у сфері енергоефективності та виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до вимог законодавства ЄС.

7. Забезпечення проведення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів.

8. Розробка пропозицій щодо формування програми робіт з національної стандартизації пов'язаних з технічними регламентами.

9. Розробка поточних і перспективних планів роботи Відділу та звітує про їх виконання керівництву Департаменту, готує та надає директору Департаменту пропозиції щодо формування плану роботи Департаменту. Вносить пропозиції директору Департаменту щодо удосконалення роботи відділу та Департаменту.

10. Забезпечення розробки методичних рекомендацій із застосування технічних регламентів енергетичного маркування та встановлення вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів.

Надсилайте резюме та ставте запитання на адресу: lelasha@ukr.netdilovod.agentstvo@gmail.com.