Управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги Керівників!

         Звертаю увагу безпосередніх керівників, що при оцінюванні результатів службової діяльності державних службовців оцінка «ВІДМІННО» - 4 може бути виставлена тільки при виконанні всіх завдань і за умови:

 1. Завдання виконане своєчасно (завчасно);
 2. Результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності командної роботи);
 3. Ініціативності (зазначити в обґрунтуванні яка саме ініціатива призвела до поліпшення та якіснішого виконання завдання)
 4. Робота проводилась ефективно ( у чому саме була така ефективність?);
 5. З дотриманням правил етичної поведінки;
 6.  Під час виконання завдання державним службовцем вносилися пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення.

Оцінка «відмінно» не може бути більш ніж у 30%- 40% працівників ваших структурних підрозділів.

Також, для проведення співбесід пропоную Вам наступний перелік питань, для з’ясування всіх  обставин виконання державним службовцем завдань:

 • Як на Вашу думку можна було б покращити результати(підвищити практичну цінність) виконаного завдання?
 • Чому Ви проявляли низьку ініціативність в роботі?
 • Що для Вас правила етичної поведінки? Ви розумієте коли поводили себе неетично?
 • Чи можете Ви перелічити нормативно-правові акти до яких Ви особисто вносили пропозиції щодо їх удосконалення?
 • Яке із завдань Ви назвали б самим складним і чому?
 • Яке із завдань Ви назвали б самим цікавим і чому? Які були Ваші пропозиції до виконання цього завдання?
 • Як Ви самі оцінюєте результати виконання Вами завдань?
 • На яку оцінку В заслуговуєте на Вашу думку?

 

Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій Б і В

Конспект для безпосередніх керівників

Визначення результатів оцінювання та їх затвердження

 


УВАГА всім працівникам

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

5 вересня Кабмін прийняв розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено, що починаючи з 5 жовтня 2018 року в установленому порядку в Україні проводитимуться комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення.

Буде активізовано роботу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

До 5 жовтня 2018 року проводиться інформаційно-роз'яснювальна кампанія про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

Нагадуємо, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу в установленому порядку.

Конституція України проголосила найвищою соціальною цінністю людину, її права та свободи, а визнання, дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина – обов’язком держави. Найважливішими серед соціально-економічних прав і свобод людини та громадянина є трудові права.  На тлі розвитку негативних тенденцій у сфері трудових відносин, коли роботодавці використовують найману працю без оформлення трудових відносин у порядку визначеному нормативними актами України, Кабінетом Міністрів України 05 вересня 2018 року прийнято розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». Згідно зазначеного розпорядження Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України,  Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування доручено провести: починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;  до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

Відповідно до статті 24 Кодексу Законів про Працю України (далі Кодекс) трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

 При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

 Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 Згідно зі статтею 29 Кодексу До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Виконання зазначених норм законодавства сприяє захисту прав працівників в трудових правовідносинах, забезпечує йому безпечні умови праці та створює всі умови для соціального захисту працюючих. За недотримання вимог законодавства передбачено дуже сувору відповідальність для осіб, що використовують наймані працю і недотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці. Так, відповідно до статті 265 Кодексу юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

 фактичного допуску працівника до роботи без  оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; (тобто штраф за одного неоформленого на роботу працівника становить 111690 грн.);

 порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

 недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

 недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

 недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

 вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

 порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати.

 Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

 Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

 Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

 Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Разом з цим, крім застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про працю, винні особи несуть адміністративну відповідальність відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:   Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства -тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід звернути увагу роботодавців на неприпустимість заміни трудових договорів договорами цивільно-правового характеру. Укладення такого договору замість трудового договору є грубим порушенням трудових прав працівників. Так, відповідно до статті 9 Цивільного Кодексу України його положення застосовуються для врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля,  а також трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Питання укладення трудового договору, строку його дії та припинення прав та обов’зків сторін урегульовано нормами Кодексу Законів про Працю України. Норми Цивільного Кодексу України застосовуються до трудових відносин лише у частині відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникові, зберігання майна працівників, надання працівникам кредиту для оплати вартості навчання в навчальних закладах та інших цілей. Трудовий договір за законодавством про працю – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а також виконувати норми внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи й передбачені законодавством про працю, колективним договором і трудовим договором. На відміну від трудового договору, цивільно-правовий договір – це угода двох або більше осіб стосовно встановлення, зміни або припинення цивільних прав і обов’язків. Трудовий і цивільно-правовий договір по-різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють відмінні один від одного правові наслідки. У разі виконання цивільно-правових договорів не діють гарантії, встановлені законодавством про працю України. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а конкретну роботу, означену однією або кількома професіями, спеціальностями, посадами відповідної кваліфікації, а також виконувати свою трудову функцію під контролем та керівництвом роботодавця. При чому по закінченні виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється, працівник зобов’язаний виконувати будь-яке завдання роботодавця, що належить до його трудової функції, обумовленої трудовим договором. Основною ж ознакою цивільно-правових договорів є те, що вони застосовуються для виконання конкретної роботи, спрямованої на одержання результатів праці, і у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється.


19.09.2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу  на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б»:

 • заступник начальника Управління - начальник відділу популяризації та зв’язків зі ЗМІ Управління  комунікації та зв’язків з громадськістю;
 • заступника начальника Управління – начальник відділу співпраці з регіонами Управління заміщення традиційних видів палива.

 

 

 

06.09.2016

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» :

 • начальник Управління комунікації та зв’язків з громадськістю;
 • головний спеціаліст відділ популяризації та зв’язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв’язків з громадськістю (2 вакансії);
 • головний спеціаліст –юрисконсульт відділу правового забезпечення Юридичного управління;
 • головний спеціаліст відділу нормативно-технічного забезпечення управління державної експертизи Департаменту технічного регулювання енергоефективності;
 • головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва Департаменту стратегічного розвитку;
 • головний спеціаліст відділу регіонального менеджменту управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва Департаменту стратегічного розвитку;
 • головний спеціаліст відділу залучення інвестицій Управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці;
 • головний спеціаліст відділу державно-приватного партнерства Управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці.

Проведено конференцію державних службовців Держенергоефективності

7 липня 2016 року о 15-00 за ініціативи Відділу роботи з персоналом  відбулася конференція державних службовців Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, у якій взяли участь уповноважені делегати від  усіх структурних підрозділів Держенергоефективності.

Під час цієї конференції, згідно з вимогами нового Закону України «Про державну службу» розглядались питання затвердження Правил внутрішнього службового розпорядку Держенергоефективності, а також питання обрання  членів до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ.

Учасники конференції активно долучились до обговорення усіх питань порядку денного та шляхом голосування простою більшістю голосів прийняли рішення щодо усіх порушених питань, а саме: затвердили Правила внутрішнього службового розпорядку Держенергоефективності та визначили членів до складу дисциплінарної комісії.


Оголошення

З метою формування списку осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на 2016 рік на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України,  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оголошує конкурс.

До участі у конкурсі допускаються особи, які є громадянами України, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п‘ять років та займають (займали) посади державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії.

Для участі у конкурсі необхідно до 26 лютого 2016 року подати до конкурсної комісії Держенергоефективності такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- копію 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України;

- заповнену особову картку форми П-2 ДС;

- фотокартку 3х4.

Контактна особа: Шевченко Олена Олексіївна; тел. 590-59-73; e-mail: lshev_e@i.ua.


Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

ПОВІДОМЛЯЄ

про результати конкурсного відбору

17 листопада 2015 р.

  на заміщення вакантних посад

та оголошує переможців:

Якимова Валентина Михайлівна

Хорольський Сергій Валерійович

Крижанівський Олександр Олександрович

Стрельцова Інна Миколаївна

Семенюк Ігор Васильович

Радченко Богдан Олегович – для зарахування до кадрового резерву

Мостовська Ліана Леонідівна – для зарахування до кадрового резерву


Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

ПОВІДОМЛЯЄ

17 листопада 2015 р. о 14-00

відбудеться

ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

  на заміщення вакантних посад:

1.     головних спеціалістів Департаменту відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива – 7 вакансій;

2.     головних спеціалістів Управління заміщення традиційних видів палива – 2 вакансії;

3.     головних спеціалістів Управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці – 4 вакансії;

4.     головного спеціаліста Відділу матеріально-технічного забезпечення – 1 вакансія.

 

Запрошуємо всіх претендентів, які подали заяви, прибути до Держенергоефективності для складання Іспиту.


Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

1.     головних спеціалістів Департаменту відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива – 7 вакансій;

2.     головних спеціалістів Управління заміщення традиційних видів палива – 2 вакансії;

3.     головних спеціалістів Управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці – 4 вакансії;

4.     головного спеціаліста Відділу матеріально-технічного забезпечення – 1 вакансія.

Перелік вакантних посад, назви структурних підрозділів та іншу інформацію можна переглянути у розділі «Вакансії» на офіційному сайті Держенергоефективності  http://saee.gov.ua/uk/jobs

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-професійним рівнем спеціаліста, магістра, стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування,  вміння працювати на ПК та користуватися офісною технікою, знання іноземної мови (бажано)

Для участі у конкурсі подають такі документи: заповнену  особову картку (форма П- 2 ДС) з відповідними додатками; декларацію (відповідно до ЗУ №3206-VI); фото (4х6) – 2 шт; заяву на конкурс; копію паспорту України; копії документів про освіту, науковий ступінь та вчене звання; копію військового квитка, згоду на обробку персональних даних;

Документи приймаються 30 днів від дати оголошення: м. Київ, провулок Музейний, 12  кім. 512. Додаткова інформація щодо вакансій за тел. 590-59-73.

Резюме направляти на електронну адресу: lshev_e@i.uadilovod.agentstvo@gmail.com.


ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОГОЛОШУЄ список переможців за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців на засіданні Конкурсної комісії від 06.10.2015 р.

п/п

ПІБ

Посада, на яку претендує

Примітки

Відділ забезпечення роботи Голови та організації діловодства

 

1

Зленко

Анна

Юріївна

Головний спеціаліст  відділу забезпечення Голови та організаціях діловодства

 

Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження

 

2

Кузнецов

Артем

Володимирович

Начальник відділу економічних відносин Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

3

Семіног

Юрій

Олександрович

Головний спеціаліст відділу популяризації та зв’язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

4

Бурова

Світлана

Володимирівна

Головний спеціаліст відділу популяризації та зв’язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

Департамент технічного регулювання енергоефективності

Управління енергетичного менеджменту та стандартизації

 

Відділ енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменеджменту

 

5

Глінщикова

Тетяна

Олександрівна

Начальник відділу енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменеджменту Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Департаменту технічного регулювання енергоефективності

 

6

Семігін

Владислав

Михайлович

Головний спеціаліст   відділу енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменеджменту Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Департаменту технічного регулювання енергоефективності

 

Управління державної експертизи

 

Відділ державної експертизи

 

7

Шульга Ірина

Сергіївна

Головний спеціаліст відділу державної експертизи Управління державної експертизи

 

8

Оліневич

Наталія

Володимирівна

Головний спеціаліст відділу державної експертизи Управління державної експертизи

 

Відділ нормативно-технічного забезпечення

 

9

Гавриш Ганна

Валентинівна

Головний спеціаліст відділу нормативно-технічного забезпечення Управління державної експертизи Департаменту технічного регулювання енергоефективності

 

Департамент стратегічного розвитку

 

10

Осадча

Світлана

Атаноліївна

Директор департаменту стратегічного розвитку

Призначення після проходження спеціальної перевірки та погодження Мінрегіону

Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

 

Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції

 

11

Гура

Костянтин

Юрійович

Заступник начальника Управління – начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

 

12

Пономарчук

Ольга Владиславівна

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва   та євроінтеграції Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

 

13

Рубан

Ольга

Олександрівна

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

Запропоновано( за згодою претендентки) зарахування до кадрового резерву на іншу рівнозначну посаду за фаховим спрямуванням

14

Ткаченко

Денис

Костянтинович

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва Департаменту стратегічного розвитку

 

 

Відділ регіонального менеджменту      

 

15

 

Макаров

Артем Олександрович

Головний спеціаліст відділу регіонального менеджменту Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва Департаменту стратегічного розвитку

 

16

Голуб

В’ячеслав

Сергійович

Головний спеціаліст відділу регіонального менеджменту Управління проектного менеджменту та міжнародного співробіт-ництва

 

Управління державних програм та імплементації вимог ЄС

 

Відділ забезпечення імплементації  вимог ЄС

 

17

Шиян

Олексій Анатолійович

Заступник начальника  Управління – начальник відділу забезпечення імплементації вимог ЄС   Управління державних програм та імплементації вимог ЄС Департаменту стратегічного розвитку

 

18

Стольнікова

Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст відділу забезпечення імплементації вимог ЄС Управління державних програм та імплементації вимог ЄС Департаменту стратегічного розвитку

 

Відділ державних програм та планів розвитку

 

19

Корогод

Ірина

Миколаївна

Головний спеціаліст відділу державних програм та планів розвитку Управління державних програм та імплементації вимог ЄС Департаменту стратегічного розвитку

Запропоновано( за згодою претендентки) зарахування до кадрового резерву на іншу рівнозначну посаду за фаховим спрямуванням

20

Корнилова

Наталя

Геннадіївна

Головний спеціаліст відділу державних програм та планів розвитку Управління державних програм та імплементації вимог ЄС

 

Управління моніторингу та інформатизації

 

Відділ інформаційних технологій

 

21

Марковський

Сергій

Олександрович

Начальник відділу інформаційних технологій Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного  розвитку

 

22

Бірюков

Антон

Олександрович

Заступник начальника відділу інформаційних технологій Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку

 

23

Сушко

Андрій

Валерійович

Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку

 

Відділ моніторингу та енергобалансу

 

24

Кравцов

Владислав

Сергійович

Головний спеціаліст відділу моніторингу та енергобалансу Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку

 

25

Столяр

Ольга

Олександрівна

 

Головний спеціаліст відділу моніторингу та енергобалансу Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку

 

26

Фролов

Андрій

Юрійович

Заступник начальника відділу моніторингу та енергобалансу Управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного  розвитку

 


Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
ПОВІДОМЛЯЄ 6 ЖОВТНЯ 2015 р. о 10-00 відбудеться

ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
на заміщення вакантних посад

 

Назва структурного підрозділу

вакансії

кількість

вимоги

 

Департамент технічного регулювання енергоефективності

Управління енергетичного менеджменту та стандартизації

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад відділу енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменджменту

 

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад відділу стандартів, регламентів та маркування 

 

1. Начальник відділу енергетичного аудиту, сертифікації  та енергоменеджменту

– 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

2. Головний спеціаліст відділу стандартів, регламентів та маркування

– 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

3. Головний спеціаліст відділу енергетичного аудиту, сертифікації  та енергоменеджменту

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Департамент технічного регулювання енергоефективності

Управління державної експертизи

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад управління державної експертизи 

1. Заступник начальника відділу державної експертизи

– 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

2. Головний спеціаліст відділу державної експертизи

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

3. Головний спеціаліст відділу нормативно-технічного забезпечення

– 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Департамент технічного регулювання енергоефективності

Управління технічного регулювання та стимулювання

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад
відділу тарифних методів стимулювання

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад
відділу технічної броні та резервування палива

1. Заступник директора Департаменту – начальник Управління

- 1 вакансія

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій)

2. Головний спеціаліст відділу тарифних методів стимулювання

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

3. Головний спеціаліст відділу технологічної броні та резервування палива

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Департамент стратегічного розвитку

 

1. Директор Департаменту

- 1 вакансія

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій)

Департамент стратегічного розвитку

 

Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад
управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад відділу регіонального менеджменту

1. Начальник Управління проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управлінням персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією

2. Заступник начальника Управління – начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції

- 1 вакансія

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій).

3. Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

4. Головний спеціаліст відділу регіонального менеджменту

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Департамент стратегічного розвитку

 

Управління державних програм та імплементації вимог ЄС

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад управління державних програм та імплементації вимог ЄС Департаменту стратегічного розвитку

 

 

1. Заступник начальника Управління – начальник відділу забезпечення імплементації вимог ЄС

- 1 вакансія

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій).

2. Заступник начальника відділу забезпечення імплементації вимог ЄС

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

3. Головний спеціаліст відділу забезпечення імплементації вимог ЄС

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

4. Головний спеціаліст відділу державних програм та планів розвитку

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Департамент стратегічного розвитку

 

Управління моніторингу та інформатизації

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад 
відділу моніторингу та енергобалансу

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад відділу інформаційних технологій

1. Начальник відділу інформаційних технологій

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

2. Заступник начальника відділу інформаційних технологій

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

3. Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

4. Заступник начальника відділу моніторингу та енергобалансу

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

5. Головний спеціаліст відділу  моніторингу та енергобалансу

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад відділу економічних відносин

1. Начальник відділу економічних відносин

- 1 вакансія

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

2. Головний спеціаліст відділу економічних відносин

- 4 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Відділ забезпечення роботи Голови та організації діловодства

1. Головний спеціаліст

- 1 вакансія

(на час відпустки по догляду за дитиною)

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю

Перелік екзаменаційних питань
для складання іспиту на заміщення вакантних посад управління комунікацій та зв’язків з громадськістю

1. Головний спеціаліст

- 2 вакансії

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-професійним рівнем спеціаліста, магістра, стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування,  вміння працювати на ПК та користуватися офісною технікою, знання іноземної мови (бажано)

Загальні питання до Іспиту

Для участі у конкурсі подають такі документи: заповнена  особова картка (форма П- 2 ДС з відповідними додаткамизаява на конкурс, копію паспорту України, копії документів про освіту та науковий ступінь, вчене звання, копію військового квитка, декларація (відповідно до ЗУ №3206-VI), фото (4х6) – 2 шт.; згода на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 1 жовтня 2015: м. Київ, провулок Музейний, 12  кім. 512. Додаткова інформація щодо вакансій за тел. 044 590-59-73.


Оголошення

На засіданні 28 серпня 2015 року Комісія для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Держенергоефективності вирішила:

Переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління публічного акціонерного товариства «НАК  «Укрсвітлолізинг», пропозиція якого визнана Комісією найкращою, визнати учасника:

____Сербіну Тетяну Володимирівну_________

Та підготувати документи на погодження призначення на посаду голови правління публічного акціонерного товариства «НАК  «Укрсвітлолізинг»  Сербіної Т.В. до Київської міської державної адміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.


Оголошення

28 серпня 2015 року о 9-00 за адресою:м. Київ, Музейний провулок 12, каб. 301 відбудеться засідання Комісії для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Держенергоефективності.

Комісія заслухає конкурсні пропозиції подані учасниками конкурсного відбору на посаду голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» та оголосить про своє Рішення.


Оголошення

Держенергоефективністі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 оголосило конкурс на заміщення вакантної посади голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»

Засідання Комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів  господарювання, що належать до сфери управління Держенергоефективності відбудеться 11 серпня 2015 року о 900

Місце проведення: : 01001, м. Київ, Музейний провулок 12, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, кім. 301

Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Держенергоефективності  не пізніше трьох робочих днів з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.


Оголошення

Комісія для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Держенергоефективності на засіданні, що відбулося 16 липня 2015 року вирішила:

1. Допустити до конкурсного відбору на посаду голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «УКРСВІТЛОЛІЗИНГ» наступних претендентів:

       -  Загребельного О.А.;

       -  Костіва М.А.;

       -  Сербіну Т.В.

та визнати їх учасниками конкурсного відбору.

2. Оголосити початок прийняття конкурсних пропозицій від учасників.

3. Наступне засідання Комісії на якому будуть заслухані конкурсні пропозиції учасників конкурсного відбору призначити на 11 серпня 2015 р.


Оголошення

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 оголосило конкурс на заміщення вакантної посади голови правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг».

Засідання Комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів  господарювання, що належать до сфери управління Держенергоефективності відбудеться 16 липня 2015 року о 9:00.

Місце проведення: 01001, м. Київ, Музейний провулок 12, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, кім. 301

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Держенергоефективності  не пізніше трьох робочих днів з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.


Оголошення про заміщення вакантної посади голови правління ПАТ "НАК "Укрсвітлолізинг"

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг".

Детальна інформація - у вкладеному файлі.

 


Оголошення для працівників Держенергоефективності

10 березня 2015 року Держенергоефективності розпочинає процедуру перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо визначених осіб.

Перелік осіб, стосовно яких здійснюватиметься перевірка, визначений наказом Держенергоефективності від 04.03.2015 № 16 "Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".


Оголошення для співробітників Держенергоефективності

Розпочато процедуру декларування доходів працівників Держенергоефективності.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема державні службовці, зобов’язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Бланк декларації та методичні  рекомендації щодо її заповнення можна завантажити тут:

 1. Бланк декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

 2. Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами


ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ
оголошує конкурс із зарахування до кадрового резерву     на посади державних службовців першої - третьої категорії,
призначення на які здійснюється Президентом України
за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів
України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, а саме:

 • Голови Держенергоефективності України;
 • першого заступника Голови Держенергоефективності України;
 • заступника Голови Держенергоефективності України.

До участі у конкурсі допускаються особи, які:

 • є громадянами України;
 • вільно володіють державною мовою;
 • мають повну вищу освіту;
 • мають стаж  державної  служби  чи  служби в органах місцевого Самоврядування не менш як п'ять років та займають (займали) посади в  державних  органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої   категорії,   а  на  посади  голів  районних  державних адміністрацій - не нижче п'ятої категорії або мають стаж роботи не менш  як  п'ять років на посадах керівників державних підприємств, установ та організацій, їх заступників.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 

 • досягли встановленого законом граничного віку перебування  на державній службі;
 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість,   що   є   несумісною  із  зайняттям  посади державного службовця;
 • позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому законом порядку на визначений строк;
 • в інших випадках, установлених законами.         

Особи,  які  виявили  бажання  взяти  участь  у  конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
 • заповнену особову картку форми П-2 ДС;
 • фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.

Може подаватися також додаткова інформація  стосовно  освіти, досвіду  роботи,  професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення  кваліфікації,  присвоєння  наукового  ступеня  або вченого звання,  характеристики,  рекомендації, наукові публікації тощо). 

Документи на Конкурс подавати з 17 грудня 2014 року по 17 січня 2015 року за адресою: м. Київ, Музейний провулок 12, каб. 512.

Довідки за телефоном 590-59-73 (Відділ кадрів та діловодного забезпечення).


КАДРОВА ПОЛІТИКА

Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

ПРАВО НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Відповідно до Закону України “Про державну службу” право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою передбаченою, Кабінетом Міністрів України.

ГРАНИЧНИЙ ВІК ПЕРЕБУВАННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Відповідно до статті 23 Закону України “Про державну службу” граничний вік перебування на державній службі становить 65 років.

У виняткових випадках після досягнення граничного віку перебування на державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу.

Державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними шістдесятип'ятирічного віку за їх згодою у зв'язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

 • Визнані у встановленому порядку недієздатними;
 • Мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • У разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам;
 • В інших випадках, встановлених законами України.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу або відповідного територіального органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • Дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • Декларацію про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
 • Копію документа, який посвідчує особу;
 • Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • Довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

ПИТАННЯ СПЕЦПЕРЕВІРКИ

Відповідно до статті 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Указів Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”, від 18 травня 2012 року № 333/2012 “Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33”, спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 • факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
 • достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 • наявності в особи корпоративних прав;
 • стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;
 • інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

Спеціальна перевірка проводиться:

 1. Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;
 2. Міністерством юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;
 3. Державною податковою службою України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 4. Міністерством охорони здоров'я України - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;
 5. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 6. Державною реєстраційною службою України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2012 за № 449/20762.

Відповідний орган державної влади надсилає запит до вищезазначених органів.

До запиту додаються копії:

 • письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
 • автобіографії;
 • паспорта;
 • документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;
 • декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 • медичної довідки про стан здоров'я;
 • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
 • інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

 • призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування;
 • призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого.

ВАКАНСІЇ

На виконання Наказу Мінпраці України від 19.12.2005 № 420 за погодженням з Держкомстатом України Держенергоефективності України щомісячно надається інформація про наявні вакансії до Центру зайнятості Шевченківського району м. Києва.