Сертифікація енергетичної ефективності будівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      База даних енергетичних сертифікатів

-      Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів

-      База даних енергоаудиторів та фахівців з обстеження

-      Атестаційним комісіям та закладам вищої освіти                               


УВАГА!  Шановні енергоаудитори, для вашої зручності підготовлена БАЗА ЗНАНЬ, що надає відповіді на найбільш поширені питання щодо роботи в системі: https://docs.google.com/document/d/1u2AseJ9swUQ35GtQA0rzkPbdPl0PJXBitzTsGybnp6k/edit?usp=sharing


Оголошення для енергоаудиторів щодо сертифікації енергоефективності будівель

Наразі діє оновлена Методика визначення енергетичної ефективності будівель. Відповідні зміни затверджено наказом Мінрегіону від 27.10.2020 № 261 та Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель затверджені наказом Мінрегіону від 27.10.2020 № 260.

Із наказами можна ознайомитися за посиланнями:

  1. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35537.html
  2. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35540.html

Оголошення для енергоаудиторів щодо сертифікації енергоефективності будівель

Шановні енергоаудитори!

Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» енергетичний сертифікат виготовляється енергоаудитором з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі.

Тренінг для енергоаудиторів, щодо виготовлення та присвоєння реєстраційного номера енергетичного сертифіката, доступний за посиланням: https://youtu.be/XCF5dGXjKlc .


Оголошення для представників атестаційних комісій щодо атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 

Шановні представники атестаційних комісій!

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі – Закон) професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, проводиться атестаційними комісіями, створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності.

Громадяни, які пройшли професійну атестацію, набувають права на провадження діяльності із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем з дня внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва запису про кваліфікаційний сертифікат.

Згідно з частиною п’ятою статті 9 Закону доступ до інформації про енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі їхні кваліфікаційні атестати, та інформації про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання є відкритим та безоплатним через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Також з 1-го грудня 2020 року (дата з якої вступили в дію частини статті 9 Закону в редакції Закону № 199-IX від 17.10.2019) в зв’язку з цим у Держенергоефективності відсутні правові підстави приймати кваліфікаційні атестати для внесення до бази даних аудиторів та фахівців з обстеження (БДФ).

З питань роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва звертатися до Мінрегіону.


Оголошення для енергоаудиторів щодо сертифікації енергоефективності будівель

Шановні енергоаудитори!

З 1-го грудня 2020 року вступає в дію частина третя статті 8 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон) в редакції Закону № 199-IX від 17.10.2019, згідно з якою енергетичний сертифікат виготовляється енергоаудитором з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі.

Також з 1-го грудня 2020 року в зв’язку з цим у Держенергоефективності відсутні правові підстави приймати енергетичні сертифікати для первинної перевірки та внесення до бази даних енергетичних сертифікатів (БДС).

Всі сертифікати, що були подані до 16:30 30 листопада включно, з дотриманням вимог Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 18.10.2018 року № 276, будуть внесені до БДС.

З питань роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва звертатися до Мінрегіону.

 


Консультації щодо сертифікації енергоефективності будівель

Отримайте роз’яснення щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель за наступними контактами Держенергоефективності:

- (044) 296-84-22 (направлення енергетичного сертифіката, включення до баз даних, обрання енергоаудитора, методологія розрахунку тощо);

certification.saee@gmail.com.


Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем.

 

Положення Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель та сертифікації енергетичної ефективності будівель не поширюються на:

1) будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення – перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №265;

2) індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки (крім випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації таких будинків за бажанням власника);

3) будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних заходів релігійними організаціями;

4) будівлі, які є об’єктами культурної спадщини;

5) окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 квадратних метрів.

 

Нормативно-правові акти

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VII;

постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону 21.03.2018  №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

наказ Мінрегіону 11.07.2018  №171 «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель»;

наказ Мінрегіону 11.07.2018  №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі»;

наказ Мінрегіону від 06.10.2017 №267«Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №274 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №275 «Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем»;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №276  «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».