Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове регулювання

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VII;

наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №276  «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» (далі – Порядок).

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель».

 

Процедура проведення

Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює Держенергоефективності у два етапи.

Перший етап передбачає проведення первинної перевірки енергетичних сертифікатів під час внесення їх до бази даних сертифікатів.

Кожному енергетичному сертифікату присвоюється рівень достовірності за сумою виставлених балів відповідно до результатів порівняння значень його вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель за встановленим діапазоном.

За результатами первинної перевірки енергетичні сертифікати розподіляються на три групи:

перша - енергетичні сертифікати з високим рівнем достовірності;

друга - енергетичні сертифікати із середнім рівнем достовірності;

третя - енергетичні сертифікати з низьким рівнем достовірності.

 

Другий етап передбачає проведення вибіркової повної Перевірки енергетичних сертифікатів.

Відбір енергетичних сертифікатів для проведення Перевірки здійснюється за результатами первинної перевірки шляхом випадкового відбору 1 енергетичного сертифіката після накопичення протягом календарного року із кожних:

100 сертифікатів першої групи;

10 сертифікатів другої групи.

Енергетичні сертифікати третьої групи вважаються відібраними для проведення Перевірки з дати їх розподілу.

Термін проведення – 10 робочих днів з дня відбору.

 

Перевірка енергетичних сертифікатів, які не відібрано для проведення Перевірки, може здійснюватися:

  • на підставі письмового звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності будівлі або власника (співвласника) будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат;
  • у разі анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

У разі анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора Перевірка проводиться щодо не більше 1 із кожних 50 енергетичних сертифікатів, складених таким енергоаудитором протягом останнього року до анулювання його кваліфікаційного атестата.

Термін проведення – 20 робочих днів з дня надходження звернення або з дня внесення до бази даних фахівців інформації про анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора.

 

Перевірка здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі з використанням вихідних даних, відомостей або копій документів, поданих енергоаудитором відповідно до пункту 8 Порядку, та отримання інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

 

Перевірка вважається успішно пройденою, якщо одночасно виконуються такі умови:

у результаті Перевірки не встановлено змін класу енергетичної ефективності будівлі;

кожен з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, не відрізняється більше ніж на 5% від розрахунку, проведеного відповідно до Порядку.

 

Перевірка вважається не пройденою, якщо встановлено:

  • невиконання умов пунктів 8 Порядку;
  • встановлено зміну класу енергетичної ефективності будівлі;
  • хоча б один з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, відрізняється більше ніж на 5% від розрахунку, проведеного відповідно до Порядку.

 

Результати незалежного моніторингу

Агентством, на виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», забезпечено проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.

Так, за результатами проведення первинної перевірки у 2019 році, база даних енергетичних сертифікатів містить:

  1. 939 сертифіката високого рівня достовірності;
  2. 411 сертифіката середнього рівня достовірності;
  3. 8 сертифікатів низького рівня достовірності.

 

Протягом 2019 року 58 енергетичних сертифікатів було відібрано для здійснення Перевірки, за результатами якої встановлено, що 60% (35) енергетичних сертифікатів не відповідають вимогам законодавства.

 

З метою надання методичної та консультативної допомоги енергоаудиторам при здійсненні діяльності у сфері сертифікації енергетичної ефективності будівель, Держенергоефективності у тісній співпраці з Асоціацією енергетичних аудиторів України розроблено практичний посібник «Як скласти енергетичний сертифікат і не помилитись».

Рекомендації розроблялись з урахуванням вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та стандартів чинних на 08 листопада 2019 року.

 

Практичний посібник

«ЯК СКЛАСТИ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ І НЕ ПОМИЛИТИСЬ»