Енергетичний аудит та менеджмент

До уваги органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. № 540 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460»


Наказ Держенергоефективності України від 31.05.2024 № 51-24 "Про затвердження професійного стандарту "Енергетичний аудитор транспорту"

Наказ Держенергоефективності від 16.04.2024 № 37-24 "Про затвердження професійного стандарту "Енергетичний аудитор процесів"


Оголошення

для органів запровадження систем енергетичного менеджменту

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту» затверджено Порядок запровадження систем енергетичного менеджменту.

З метою забезпечення виконання п. 5 Постанови Держенергоефективності розроблено форму надання інформації про стан та результати запровадження систем енергетичного менеджменту «Інформація про стан запровадження систем енергоменеджменту» у форматі Еxcel, що додається.

Просимо надавати до Держенергоефективності інформацію про стан та результати запровадження систем енергетичного менеджменту за формою у форматі Еxcel.

Контактна особа – Семігін Владислав Михайлович, головний спеціаліст Відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту, тел. (044) 590-54-09, електронна адреса vladyslav.semihin@saee.gov.ua

Форма для заповнення:

Інформація про стан запровадження систем енергоменеджменту

__________________________________________________________________

Зразки:

Зразок наказу "Про впровадження системи енергетичного менеджменту"

 


28.12.2023

Впровадження систем енергоменеджменту – реальна змога оптимізувати енергоспоживання та заощаджувати сотні тисяч гривень

Про переваги та кроки у впровадженні систем енергоменеджменту розповіли фахівці Держенергоефективності та експерти ПРООН і ГО «Екоклуб» представникам органів державної влади та підпорядкованим їм підприємствам і установам на спеціалізованих вебінарах.

У серії 3-денних вебінарів взяли участь понад 1000 учасників з усіх куточків України.

«Наша мета -  масштабне впровадження систем енергетичного менеджменту в Україні, як цього вимагає Закон «Про енергетичну ефективність», євроінтеграційний рух країни та виклики сьогодення. Тому ми вдячні партнерам, зокрема ПРООН, за спільне проведення навчань для органів державної влади та підпорядкованих підприємств з питань енергоменеджменту», – прокоментувала Ганна Замазєєва – Голова Держенергоефективності.

Держенергоефективності нагадує, що енергоменеджмент – це перший обов’язковий крок для розумного управління енергоспоживанням.

Саме з енергоменеджменту мають розпочинати свою роботу органи державної влади, громади та підприємства, які прагнуть бути готовими до будь-яких енергетичних викликів, зупинити марні втрати енергії та грошей, стати більш енергоефективними та конкурентними.

Впровадження системи енергетичного менеджменту передбачає моніторинг енергоспоживання, розробку енергетичної політики, планування нових енергоефективних заходів, розрахунок базових рівнів споживання енергоресурсів,  визначення потенціалу економії енергії тощо.

Енергоменеджмент дозволяє розглянути різноманітні заходи з підвищення енергоефективності та обрати ті, які будуть найбільш доцільними та принесуть найбільший ефект. Причому такі заходи не обовʼязково мають бути дороговартісними. Навіть без значних фінансових вкладень лише завдяки налаштуванню системи енергоменеджменту можна досягти зменшення енергоспоживання на 5-15%.

У тому, наскільки вигідно впроваджувати систему енергоменеджменту, вже переконалося чимало українських громад. Наприклад, у 2022 році в Житомирі заощадили більше 11 млн грн завдяки впровадженню системи енергоменеджменту в бюджетній сфері. 

Із законодавчими та практичними основами впровадження систем енергоменеджменту можна ознайомитися у відеозаписах вебінарів:

1 - https://youtube.com/live/uaA5ZmOy42k?feature=share

2 - https://youtube.com/live/FmsnsQ-ejyc?feature=share

3 - https://youtube.com/live/UIlNJKk4ni8?feature=share


Оголошення

На виконання вимог абзацу шостого частини сьомої статті 10 Закону України «Про енергетичну ефективність» та постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту» від 14 липня 2023 р. № 720 Держенергоефективності оприлюднює реквізити рахунку для зарахування надходжень від плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту.

Рахунок відкрито в Державній казначейській службі за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» у Шевченківському районі м. Києва:

- код отримувача 7993783

- номер рахунку UA978999980313080115000026011

 

 


Декларація енергетичної політики Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на період до 2026 року

Декларація енергетичної політики Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на період до 2026 року

 

План діяльності системи енергетичного менеджменту Держенергоефективності (ПД СЕнМ Держенергоефективності) на період 2023-2026 роки

План діяльності системи енергетичного менеджменту Держенергоефективності (ПД СЕнМ Держенергоефективності) на період 2023-2026 роки

 


 

Держенергоефективності провело онлайн-навчання з впровадження систем енергоменеджменту для понад 1800 представників органів державної влади та місцевого самоврядування

З 8 по 30 вересня 2022 року Держенергоефективності за підтримки ПРООН в Україні та за участю Асоціації енергоаудиторів України провело широку освітню кампанію з енергоменеджменту для центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств і установ.

Актуальність теми обумовлено як вимогами чинного законодавства, так і енергетичними викликами сьогодення.

Система енергетичного менеджменту – це не лише розумне енергоспоживання, а, перш за все, компонент надійного енергозабезпечення та функціонування підприємств, установ.

«Впровадження систем енергетичного менеджменту дасть найбільший ефект у підготовці до викликів забезпечення енергетичної безпеки, створенні умов для стабільної роботи органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та подальшого сталого розвитку. Саме широке впровадження енергетичного менеджменту є універсальним організаційним заходом з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергетичної безпеки, заходом пріоритетним, абсолютно необхідним й чи не найбільш ефективним з огляду на співвідношення інвестицій та результату як у коротко-, так і у довготерміновій перспективі», - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Так, завдяки прийнятому Закону України «Про енергетичну ефективність» в Україні має бути приділена особлива увага до впровадження системи енергоменеджменту в органах державної влади, місцевого самоврядування та в бюджетній сфері. При цьому, потрібно застосовувати сертифіковані системи за стандартами ISO.

Держенергоефективності, своєю чергою, проводить постійні консультації та здійснює аналіз стану впровадження систем енергоменеджменту. Так. попри існуючі загрози та ризики, спричинені вторгненням росії, органи влади активно працюють і вражають результатом. На сьогодні, понад 600 будівель ЦОВВ та 12 тис. будівель обласних адміністрацій, органів місцевого самоврядування вже охоплено енергетичним моніторингом.

Детальні роз’яснення щодо енергоменеджменту було надано у рамках широкої освітньої кампанії у вересні 2022 року. В серії навчальних семінарів взяли участь понад 1800 слухачів.

Представники Держенергоефективності, експерти проводили навчання та дали відповіді на різноманітні питання учасників щодо: нормативно-правового регулювання, переваг створення СЕнМ, збору та аналізу даних про енергоспоживання, джерел фінансування енергоефективних заходів тощо.

Це тільки частина тієї системної роботи, яку веде Агентство з метою масштабного впровадження систем енергоменеджменту. Наразі Держенергоефективності розробляє низку нормативно-правових актів з енергоменеджменту та енергетичного аудиту.

Ознайомитися із записами вебінарів можна за посиланням:

Блок 1. Енергоменеджмент та енергомоніторинг - основа підвищення

Енергоефективності: https://youtu.be/ZlZByFPKPns

Блок 2. Енергомоніторинг та енергоменеджмент: від теорії до практики

Cемінар 1: https://youtu.be/R2rTRRfqw1Y

Семінар 2: https://youtu.be/2I6OxB3JBSU

Семінар 3: https://youtu.be/GYEN1TKRfE4

Найчастіші запитання щодо впровадження систем енергоменеджменту

Найчастіші запитання щодо впровадження систем енергоменеджменту

Контакти для довідок: 044 292-01-09, vsemigin@saee.gov.uavladislavms204@gmail.com (Відділ енергетичного аудиту та енергоменеджменту Держенергоефективності).       

 


Оголошення

для органів впровадження

систем енергетичного менеджменту

Держенергоефективності, за підтримки проєкту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах» та за участю Асоціації енергоаудиторів України, запрошує відповідальних за впровадження та функціонування системи енергоменеджменту, енергетичних менеджерів органу впровадження цієї системи взяти участь у низці онлайн-семінарів з енергоменеджменту, які будуть проходити з 8 по 30 вересня 2022 року.

Реєстрація є обов’язковою і триває до 5 вересня 2022 року: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzmDXZWVK2omikbk2uLTqVZL-CQkei...

Умови реєстрації: https://saee.gov.ua/sites/default/files/Registration_30082022_2.pdf       

Семінари є безкоштовними.

Програма та графік проведення семінарів

Семінари з енергоменеджменту

Блок 1. Енергоменеджмент та енергомоніторинг - основа підвищення енергоефективності

Тема: Переваги енергоменеджменту, вимоги до організації роботи системи, звітності та залучення персоналу. Блок розрахований на керівний склад ЦОВВ, ОДА, підлеглих підприємств та установ, територіальних громад.

Дата: 8 вересня 2022 року.

Час: 09:00 – 13:00.

Програма

 

Блок 2. Енергомоніторинг та енергоменеджмент: від теорії до практики

Тема: Особливості функціонування системи енергоменеджменту на практиці для підвищення енергоефективності та реалізації енергоефективних проектів, а також для пошуку фінансування.

Дати: (учасники обирають один із трьох варіантів, який їм зручніше)

 • 12, 14, 16 вересня
 • 19, 21, 23 вересня
 • 26, 28, 30 вересня

Час: 09:00 – 13:00.

Після кожного блоку навчання учасники отримують сертифікати.

Серію вебінарів організували Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Мінрегіон, Українська асоціація енергосервісних компаній, Асоціація енергоаудиторів України, за підтримки проєкту ГЕФ/ПРООН "Усунення перепон для сприяння інвестиціям у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО".

Контакти для довідок: 044 292-01-09, vsemigin@saee.gov.ua, vladislavms204@gmail.com (Відділ енергетичного аудиту та енергоменеджменту Держенергоефективності).          


 

Оголошення

для органів впровадження систем енергетичного менеджменту

 (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у м. Києві держадміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органів державної влади)                                                                 

до листів Держенергоефективності

 від 18 02 2022 № 158-01/18/3-22 від 18 02 2022

та від 18.02.2022та №12-01/18/5-22 від 18.02.2022

        

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23.12.2021  №  1460  “Про впровадження систем енергетичного менеджменту” затверджено Порядок впровадження систем енергетичного менеджменту.

З метою забезпечення виконання п. 5 Постанови Держенергоефективності розроблено форму надання інформації про стан та результати впровадження систем енергетичного менеджменту Додаток 1 "Інформація про стан та результати впровадження систем енергоменеджменту" у форматі excel, що додається.

Просимо надавати до Держенергоефективності інформацію про стан та результати впровадження систем енергетичного менеджменту за формою Додатка 1 у форматі excel.

ВАЖЛИВО:

До Держенергоефективності надається УЗАГАЛЬНЕНА інформація від  відповідного органу впровадження систем енергетичного менеджменту (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у м. Києві держадміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органів державної влади)

Контактна особа – Семігін Владислав Михайлович, Головний спеціаліст Відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту, тел. (044) 292-01-09, електронна пошта vaudit@saee.gov.ua.          

Додаток 1 Інформація про стан та результати  впровадження систем енергоменеджменту        

 

Що стосується Додатку 2 та Додатку 3 ( інформація про експлуатаційні та енергетичні характеристики будівель)

Пунктом 21 Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460, визначено: 

Мінрегіоном затверджується форма паспорта набору даних (паспорта набору даних про споживання енергетичних ресурсів державними, комунальними підприємствами, установами (закладами) та правила складення набору даних про споживання енергоресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо, холодна і гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) в будівлях державних та комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій.

Мінрегіоном визначаються правила формування, ведення та оприлюднення інвентарного списку будівель органів виконавчої влади. 

Відповідно до роз’яснень, наданих Мінрегіоном, Мін’юст припинило на час дії воєнного стану оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої він є відповідно Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Мін’юст, затвердженого наказом Мін’юсту від 28.03.2016 № 897/5. Крім, того, призупинено функціонування Єдиного державного вебпорталу відкритих даних data.gov.ua. 

З огляду на це, в Мінрегіоні здійснюється перегляд актуальності розроблення відповідної форми паспорта набору даних про споживання енергетичних ресурсів державними, комунальними підприємствами, установами (закладами) та правила складення набору даних про споживання енергоресурсів в будівлях державних та комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій. Разом з тим Мінрегіоном здійснюється розроблення проекту наказу щодо визначення правил формування, ведення та оприлюднення інвентарного списку будівель органів виконавчої влади. 

Враховуючи зазначене, Держенергоефективності буде розміщено на сайті додатки для звітування після їх розроблення та затвердження. 

 


Архів

Оголошення

для центральних органів виконавчої влади

 (до листа Держенергоефективності від 06.12.2021 №1027-01/15/3-21)

13.11.2021 набрав чинності Закон України «Про енергетичну ефективність». Метою закону є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів для досягнення максимального ефекту за кожним напрямком системи енергоефективності (будівлі, промисловість та транспортування/розподіл енергії).

З метою удосконалення цього процесу та можливості моніторингу заходів, передбачених цим законом, зокрема стану впровадження систем енергоменеджменту органів державної влади, рівня споживання енергії будівлями для подальшого запровадження додаткових заходів для досягнення планів з ефективного споживання енергії, Агентство формує інвентарний список будівель центральних органів виконавчої влади в рамках діджитальних інструментів Національної бази експлуатаційних та енергетичних характеристик громадських будівель.

Так, для створення бази даних будівель державної власності та їх енергетичних характеристик, проведення аналізу річної динаміки споживання енергоносіїв будівлями державної власності, Держенергоефективності збирає інформацію по будівлях ЦОВВ, їх енергоспоживання та стану впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу відповідно до наступних таблиць excel:

ВАЖЛИВО:

До Держенергоефективності надається узагальнена інформація від  центрального органу виконавчої влади (далі - ЦОВВ).

У разі наявності в ЦОВВ територіальних та/або міжрегіональних підрозділів первинна інформація узагальнюється на рівні територіальних та/або міжрегіональних підрозділів та надається в центральний апарат відповідного органу виконавчої влади.

Якщо ЦОВВ передано будівлі до управління державному підприємству (далі - ДП), яке належить до сфери управління цього ЦОВВ, інформацію надає відповідне ДП.

 

Додаток 1. Загальна інформація про будівлі, які знаходяться на балансі ЦОВВ, в т.ч. їх територіальних та/або міжрегіональних підрозділів, опалювальною площею понад 250 м2.

Додаток 2. Інформація щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, які знаходяться на балансі ЦОВВ, в т.ч. їх територіальних та/або міжрегіональних підрозділів, опалювальною площею понад 250 м2.

Додаток 3. Інформація щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, які знаходяться на балансі ЦОВВ, в т.ч. їх територіальних та/або міжрегіональних підрозділів, опалювальною площею понад 250 м2.

Додаток 4. Загальна інформація про будівлі, які знаходяться на балансі ЦОВВ, в т.ч. їх територіальних та/або міжрегіональних підрозділів, опалювальною площею понад 250 м2.

Додаток 5. Інформація щодо проведення поточних та капітальних ремонтів будівель, які знаходяться на балансі ЦОВВ, в т.ч. їх територіальних та/або міжрегіональних підрозділів, опалювальною площею понад 250 м2.

Контактна особа – Семігін Владислав Михайлович, головний спеціаліст відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту, тел. (044) 292-01-09 


ОГОЛОШЕННЯ 

для підприємств комунальної сфери

До Вашої уваги - методичні рекомендації «Організація енергетичного менеджменту на підприємствах комунальної сфери».

Завантажити за посиланням: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Energy_management_04_10_2019.docx


ОГОЛОШЕННЯ

для місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах

Держенергоефективності спільно з експертами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розробило для місцевої влади Положення про:

- запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

- проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами; 

- матеріальне стимулювання осіб, відповідальних за впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах; 

- встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами.

Завантажити за посиланням:

Ці рекомендації розроблено в рамках підписаних Меморандумів про партнерство Держенергоефективності та місцевої влади щодо впровадження енергоменеджменту у бюджетній сфері.

Нагадаємо, що впровадження енергетичного менеджменту дозволить досягти без додаткових інвестицій:

 • від 5 до 8% економії енергоресурсів за рахунок енергоефективної поведінки споживачів;
 • до 20% скорочення енергоспоживання за рахунок налагодження енергоефективної експлуатації об’єктів.

Держенергоефективності готове надавати консультації та підтримку у впровадженні систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах.

 

ПРАКТИКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ ЄС 2012/27 ЩОДО СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕНЕРГОАУДИТУ В ЄВРОПІ


На час воєнного стану і до його завершення тимчасово заблоковано відкритий доступ до інформації щодо переліків підприємств у цій сфері з метою збереження об’єктів критичної інфраструктури, суб’єктів господарювання, забезпечення захисту життя громадян.


Детальніше про енергоменеджмент

 

Місто ЕМ - http://misto-em.org.ua

Це сучасний інформаційний веб-ресурс, що акумулює теоретичні знання та практичний досвід з муніципального енергоменеджменту, включаючи впровадження енергоефективних заходів. Також дана платформа надає українським містам та компаніям, що задіяні у сфері енергоефективності, можливості для навчання та для встановлення контактів.

Бажаєте впровадити енергоменеджмент у своєму місті, але не знаєте з чого розпочати? Розпочніть з перегляду циклу вебінарів “Енергоменеджмент – вибір прогресивних міст”! Лише 10 відео-вебінарів тривалістю до 10 хвилин кожен допоможуть Вам структурувати Ваші знання та ефективно організувати процес впровадження енергоменеджменту у Вашому місті: http://misto-em.org.ua/event_cat/vebinary.

 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ

З 01 вересня 2016 року набирають чинності наступні стандарти:

 • ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення;
 • ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту;
 • ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту;
 • ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова;
 • ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Ці стандарти затверджено Наказом Національного органу стандартизації Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ")  № 125  від 29 квітня цього року. Стандарти України з енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту гармонізовані з міжнародними нормативними документами. 

Довідково:

Стандарти розроблено громадською спілкою «Асоціація інженерів енергетиків України», ТК 48 «Енергозбереження» спільно з Держенергоефективності за участю, організаційної та фінансової підтримки Проекту UKR IEE ЮНІДО.


Держенергоефективності звертає увагу!

На сьогодні відповідно до чинного законодавства України у сфері стандартизації, яке враховує міжнародну практику, стандарти є інтелектуальною власністю, перебувають у вільному доступі на платній основі.

Зазначені стандарти можна придбати у Національному органі стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (детальніше за посиланням  http://www.ukrndnc.org.ua/ та на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/ukrndnc).

Питання безкоштовного доступу до стандартів знаходяться поза межами компетенції Держенергоефективності. З пропозиціями щодо покращення державної політики у сфері стандартизації необхідно звертатися до Національному органі стандартизації та до Мінекономрозвитку.

Водночас, слід зазначити, що платний доступ до стандартів спричинено тим, що всі кошти від їх продажу спрямовуються на розвиток національної стандартизації.

Така ситуація є нормою у всьому світі і відповідає міжнародній практиці. Так, фінансування центрального секретаріату ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) забезпечується за рахунок членів організації (70%) та надходжень від продажу стандартів організації та інших публікацій (30%).


ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

Держенергоефективності веде роботу щодо створення інформаційних переліків:

- підприємств, що здійснюють послуги з енергетичного аудиту, енергосервісу, впроваджують системи енергоменеджменту.

- сертифікованих фахівців із запровадження системи енергетичного менеджменту, а також суміжних сферах.

Якщо Ви зацікавлені у включенні Вашого підприємства до відповідного переліку, просимо надіслати інформацію згідно з цією формою на електронну адресу: Vladislavms204@gmail.com

Для включення в перелік сертифікованих фахівців просимо надіслати на електронну адресу: Vladislavms204@gmail.com відповідні дані, що зазначені в формі переліку, відсканований сертифікат, коротку довідку про зміст навчання, а також про компанію, що видала сертифікат.

Такі переліки будуть розміщені на сайті Агентства у розділі "Бізнесу", підрозділі "Енергетичний аудит та менеджмент".


ОГОЛОШЕННЯ

30.06.2015 набрав чинності  наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2015 № 120 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з енергозбереження" (зареєстрований в Мін’юсті 10.06.2015 за  № 686/27131), у зв’язку з чим втратили чинність наступні накази:

 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 12.05.1997 № 49 «Щодо Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»;
 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 09.04.1999 № 27 «Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень»;
 • наказ Державного комітету України з енергозбереження від 15.09.1999      № 78 «Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств».

Повідомляємо, що Держенергоефективності припиняє видачу свідоцтв на право проведення енергетичного аудиту спеціалізованим організаціям. Раніше видані свідоцтва лишаються чинними відповідно до їх терміну дії.

Заяви на атестацію (переатестацію), подані у 2014 році будуть відхилені, документи повернуті заявникам разом з листом-роз’ясненням.

В перспективі проведення атестації організацій на право проведення енергетичного аудиту буде визначено на законодавчому рівні.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2015 № 120 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з енергозбереження"

Наказ Держенергоефективності від 15.01.16  № 5 "Про затвердження складу Робочої групи з розробки пропозицій щодо запровадження системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту"

У разі наявності питань та пропозицій стосовно включення представників до складу вказаної робочої групи, звертайтесь до Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Департаменту технічного регулювання енергоефективності.

Начальник Управління – Ладецький Павло Михайлович, тел.: 044 559-58-37.