Європейська інтеграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання зобов’язань України в рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Енергетична незалежність України є однією із найважливіших складових економічної та, відповідно, національної безпеки України в цілому. Від її стану залежить спроможність держави забезпечити всі галузі економіки та кінцевих споживачів паливно-енергетичними ресурсами в обсягах, достатніх для забезпечення їх ефективного функціонування та зростання.

Держенергоефективності в свою чергу відповідно до зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), а також у рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», здійснює заходи щодо імплементації у національне законодавство вимог профільної Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність, яка інкорпорована в законодавство Енергетичного Співтовариства відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 15 жовтня 2015 року № 2015/08/MC-EnC та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичну ефективність будівель.

З метою імплементації профільної Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. про енергетичну ефективність розроблено і прийнято низку нормативно-правових актів, а саме:

Прийнято:

  • Закон України від 09.04.2015 року №327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (зі змінами, внесеними Законами від 25.12.2015 № 922-VIII та від 23.03.2017 №1980-VIII), що встановив вимоги до державних закупівель енергосервісних послуг;
  • Закон України від 09.04.2015 року №328-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»;
  • Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 07.06.2018 № 2454-VIII), який визначає систему організації комерційного обліку споживання різних видів енергії та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг, що дозволить споживачам сплачувати лише вартість фактично спожитих послуг та створить сильні стимули до економії;
  • Постанову КМУ від 21.10.2015 року № 845 «Про затвердження примірного енергосервісного договору»;
  • Розпорядження КМУ від 25.11.2015 № 1228-р «Про Національний план дій з енергоефективності до 2020 року».

Розроблено:

1. Проект Закону України «Про енергетичну ефективність».

Проект Закону покликаний визначити:

- основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності;

- підходи до формування стратегії та засади термомодернізації житлових та нежитлових будівель;

- особливості врахування критеріїв енергоефективності під час придбання товарів та послуг, придбання та найму (оренди) будівель в процесі здійснення публічних закупівель;

- заходи із скорочення споживання кінцевої енергії споживачами;

- засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;

- вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із споживанням енергії;

- особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;

- популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;

- особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності;

- стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;

- основні засади здійснення енергосервісу;

- відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність» внесений на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу».

Проект Закону зареєстровано в Верховній Раді України за реєстраційним № 7465  від 28.12.2017.

Напрацьовано зміни щодо удосконалення ЕСКО –законодавства.

З метою удосконалення процедур укладання енергосервісних договорів, зокрема питань особливостей закупівлі енергосервісу, групою народних депутатів України у співпраці з Держенергоефективності та експертами ПРООН напрацьовано зміни щодо удосконалення ЕСКО –законодавства. Розроблено законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (реєстр. № 9386 від 10.12.2018) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткового врегулювання запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації (за механізмом енергосервісу)» (реєстр. № 9387 від 10.12.2018).

Здійснено розрахунок національної цілі з енергоефективності до 2020 року відповідно до вимог статті 3 Директиви 2012/27/ЄС.

Для здійснення розрахунку національної цілі з енергоефективності до 2020 року при Держенергоефективності створено Робочу групу із залученням представників центральних органів виконавчої влади та фахівців Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також проекту EU4Energy.

За результатами роботи робочої групи за підтримки українських та міжнародних експертів, зокрема Інституту економіки і прогнозування НАН України, фахівців Секретаріату Енергетичного Співтовариства  було розраховано наступні показники національної цілі:

- первинне споживання енергії має не перевищувати 101 316 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році;

-  кінцеве споживання енергії має не перевищувати 55 507 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році.

З метою встановлення розробленої національної мети з енергоефективності на законодавчому рівні Держенергоефективності розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228-р», який наразі перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.

Розпочато розроблення проекту Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року.

З метою розроблення Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року в рамках співпраці із проектом технічної допомоги ЄС «EU4Energy Governance» при Держенергоефективності створена Робоча група з розроблення Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року з метою забезпечення імплементації Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність в рамках зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. До складу робочої групи входять представники заінтересованих ЦОВВ: Мінрегіону, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінінфраструктури, НКРЕКП, представники ПАТ "НАК "Нафтогаз України", Секретаріату Енергетичного співтовариства та ДУ "Інституту економіки та прогнозування НАН України".

Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС

від 19 травня 2010 року про енергетичну ефективність будівель

Прийнято:

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» (дата прийняття – 22.06.2017, введення в дію 23.07.2018), який визначає мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та систему сертифікації енергетичної ефективності відповідно до вимог ЄС, яка дозволить власникам будівель отримати достовірну інформацію про рівень енергоспоживання будівлі та інформацію про енергоефективні заходи.

Держенергоефективності активно брало участь у розробці низки підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації норм закону, зокрема:

1. Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018
№ 605;

2. Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 21.03.2018
№ 62;

3. Порядок незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів будівель, затвердженого наказом Мінрегіону  від 18.10.2018  № 276.

Корисні посилання:

Євроінтеграційний портал - https://eu-ua.org

Реформи у сфері енергетики - https://eu-ua.org/yevrointehratsiia/enerhetyka

Український центр європейської політики - http://ucep.org.ua

Нормативно-правові акти Європейського Союзу - eur-lex.europa.eu

Директива Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС  від 27 жовтня 2012 року про енергетичну ефективність http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27_2012_2.doc

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел

http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf

Директива Європейського Парламенту та Ради  2010/30/ЄС від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної  інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2010_30.doc

Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичну ефективність будівель http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2010_31.doc

Директивою Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЕС від 21 жовтня 2009 року, що встановлює систему для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів https://minjust.gov.ua/m/str_45876