Геотермальна енергія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна має певний потенціал розвитку геотермальної енергетики. Це обумовлено термогеологічними особливостями рельєфу та особливостями геотермальних ресурсів країни. Проте, на даний час наукові, геолого-розвідувальні та практичні роботи в Україні зосереджені тільки на геотермальних ресурсах, які представлені термальними водами. За різними оцінками, економічно-доцільний енергетичний ресурс термальних вод України становить до 8,4 млн. т н.е./рік.

При розрахунку кількості можливих обсягів споживання низькотемпературних геотермальних ресурсів в геокліматичних умовах різних регіонів України необхідно врахувати, що інтенсивна їх експлуатація може привести до зниження температури ґрунтового масиву та їх швидкому виснаженню. Необхідно підтримувати такий рівень використання геотермальної енергії, який дозволив би експлуатувати джерело енергетичних ресурсів без шкоди для навколишнього середовища. Для кожного регіону України існує певна максимальна інтенсивність видобування геотермальної енергії, яку можна підтримувати тривалий час.

Досвід ЄС

Чиста потужність геотермальної електроенергетики всіх країн Європейського Союзу дещо збільшилась у 2012 р. (на 0,5% до 783 МВт або на 4 МВт більше, ніж у 2011р.). Це контрастує з валовим показником виробництва електроенергії, який трохи скоротився порівняно з 2011 р. (на 2,1%) до 5,8 ТВт☓год у 2012 р.

Геотермальна потужність Італії сконцентрована у двох основних зонах виробництва: Лардерелло, Травале-Радікондолі та Монте Аміата. «Терна» (управляюча компанія італійської електромережі) стверджує, що чиста потужність не змінюється з 2010 р., але вона стабілізувалася на рівні 728,1 МВт, тоді як виробництво дещо скоротилося (1,1%) з 5 654 до 5 592 ГВт☓год.

У Португалії геотермальні ресурси були залучені до виробництва електроенергії на архіпелазі вулканічних Азорських островів, а точніше, на острові Сан-Мігел. За даними Генеральної дирекції енергетики та геології чиста діюча потужність також стабілізувалася на позначці 25 МВт. Однак, виробництво електроенергії з геотермальних джерел серйозно постраждало у Португалії від витрат на технічне обслуговування та скоротилося на 30,5% порівняно з попереднім роком до 146 ГВт☓год у 2012 р.

У Франції більшу частину потенціалу високотемпературної геотермальної енергії розташована на заморських територіях: дві електростанції в Буянті, Гваделупа, з чистою потужністю 16 МВт. У наступні декілька років заплановане збільшення потужності на 20 МВт. Генеральна дирекція енергетики та клімату визначила обсяг виробництва енергії цими електростанціями на рівні 51 ГВт☓год у 2012 р. Франція також має пілотну електростанцію з чистою потужністю 1,5 МВт в місцевості Сульц-су-Форе, де використовується геотермальна енергія гарячих сухих порід (петротермальна геотермія).

У Німеччині за даними AGEE-Stat, Робочої групи Міністерства екології зі статистики відновлюваної енергії, чиста встановлена геотермальна потужність зросла у 2012 р. на 4 МВт, оскільки запрацювала електростанція в Інсхаймі. Зараз у країні чотири геотермальні когенераційні електростанції в Інсхаймі, Ландау, Брухсалі в долині Рейну та в Унтерхахінгу в Баварії. Таким чином, виробництво геотермальної енергії в Німеччині зростає і досягло 25 ГВт у 2012 р. (зростання на 31,6% порівняно з попереднім роком). У 2013 р. було введено в експлуатацію ще дві електростанції: в Дюрнхаарі (5,5 МВт) та Кірхштокаху (5,5 МВт), обидві у Баварії, при цьому номінальна електрична потужність зросла до 23,3 МВт. Німеччина збирається суттєво збільшити власну геотермальну потужність завдяки привабливому пільговому тарифу (0,25 Євро/кВт☓год на двадцять років). Зменшення тарифу на 5% буде введено після 2018 року, що пояснює поточну популярність нових проектів з метою використання найкращого тарифу, доки термін його дії не завершився. У процесі спорудження зараз знаходяться близько десяти проектів в Німеччині загальною потужністю більше 36 МВт, ще більше знаходяться у стадії розробки. За даними Європейської ради геотермальної енергетики геотермальна електрична потужність Німеччини може зрости до 60-70 МВт до кінця 2015 р.

Низько- та середньопотенціальні термальні води: 2 631 тис. т.у.п. у 2020 р.?

Відповідно до опублікованих у листопаді 2011 р. Національних планів дій з відновлюваної енергетики обсяг виробництва енергії на геотермальних установках повинен значно зрости до 2020 р., з очікуваним обсягом виробництва тепла у  2 630,7 тис. т.у.п., з проміжною ціллю у 1 348,1 тис. т.у.п. у 2015 р. Для виконання поставлених цілей необхідні значні інвестиції у виробництво та теплові мережі. Таким чином, актуалізується питання політики стимулювання для надання чітких переваг геотермальному теплу перед теплом з викопних джерел палива, тобто політика має працювати на випередження.