Підтвердження належності палива до альтернативного

Назва послуги: Підтвердження належності палива до альтернативного 

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 10 календарних днів

Необхідні документи:

·         заява виробника палива (подається в довільній формі);

·         експертний висновок акредитованої лабораторії про наявність ознак альтернативного виду палива.

Перелік акредитованих лабораторій https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-oov

Результат надання адміністрітивної послуги: Свідоцтво про належність палива до альтернативного

Способи отримання результату: особисто

Отримати результат послуги за адресою вул. Краківська, 17, каб. 109, м. Київ

Підстави для відмови:

·         Невідповідність палива ознакам, визначеним статтею 3 Закону України «Про альтернативні види палива»;

·         Подання неповного пакета документів, необхідних для видачі свідоцтва;

·         Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

Порядок оскарження:

Відмова органа виконавчої влади у видачі документа про ідентифікацію палива або порушення ним порядку видачі можуть бути оскаржені у судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

·         Закон України «Про альтернативні види палива»;

·         постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 № 1307 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного»;

·         наказ Держкоменергозбереження від 10.12.2004 № 183 «Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного».

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

вул. Краківська, 17, м. Київ, 02094

Інформація щодо режиму роботи:

понеділок – п'ятниця з 8:00 до 16:30, перерва: 12:00 – 12:30.

Контакти: Контакти: (044) 590-59-74 (канцелярія), (044) 590-59-63 (довідка)

Наказ від 24.05.2024 № 48-24 "Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги «Підтвердження належності палива до альтернативного», що надається Держенергоефективності"

Наказ від 04.06.2024 № 54-24 "Про затвердження графіків прийому посадовими особами Держенергоефективності суб’єктів звернень з питань надання адміністративних послуг"

Інформаційна картка

Технологічна картка

Графік прийому