Презентації спікерів Всеукраїнського форуму високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»

До Вашої уваги - презентації спікерів Всеукраїнського форуму високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності.  Енергоефективність у закладах освіти і науки»:

Тематична сесія 1

«ОСВІТА ТА НАУКА У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

- Олександр АЗЮКОВСЬКИЙ – Ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

презентація: «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»;

- Євстахій КРИЖАНІВСЬКИЙ – Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік НАН України

презентація: "Напрацювання ІФНТУНГ у сфері енергоефективності";

- Сергій ДЕНИСЮК – Директор Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

презентація: "Місія формування енергоефективного суспільства";

- Ірина ЮР’ЄВА – Керівник компоненту «Професійні кваліфікації»  Проєкту GIZ  «Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні»

презентація: "Професійні кваліфікації в секторі енергоефективності";   

Тематична сесія 2

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА НАУКИ»

- Володимир КРАЙОВСЬКИЙ – Проректор з навчально-виробничої роботи Національного університету "Львівська політехніка"

презентація: "Практика впровадження енергоефективних заходів у ЗВО на прикладі Національного університету «Львівська політехніка»";

- Максим КАРПАШ – Проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

презентація: "Досвід ІФНТУНГ  у сфері енергоефективності в Івано-Франківській області";

- Марія МАЛАЯ – Директор Юридичного департаменту Держенергоефективності

презентація: "Впровадження енергосервісу";

- Віктор БІЛЬКО – Директор Департаменту розвитку енергоефективності Держенергоефективності, “Енергоменеджмент та енергомоніторинг. Енергетична сертифікація будівель”

презентація: "Сертифікація енергетичної ефективності будівель  енергоаудит та енергоменеджмент енергоефективність у закладах освіти та науки";

- Ігор ФОДЧУК – декан  факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

презентація: "Енерго-інноваційний хаб  Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича";

- Микола ВОЗНЮК – начальник управління енергоефективності департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації, "Особливості реалізації заходів енергоефективності на Львівщині"

презентація: "Особливості реалізації заходів з енергоефективності на Львівщині";

- Олексій ДУМІК - технічний консультант NEFCO

презентація: "Проект "Вища освіта України" – досвід НЕФКО".