ОГОЛОШЕННЯ

1
2
3
14-07-2022

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА

ОГОЛОШУЄ ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ДЛЯ УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ З ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ.

24-06-2022

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2633-15) Держенергоефективності оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з викорис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Заголовок

Держенергоефективності співпрацює із Енергетичним Співтовариством щодо імплементації 4-го енергетичного пакету «Чиста енергія для європейців»

Created date

31 05 2022

Держенергоефективності спільно з Міненерго опрацювало запитальник Енергетичного Співтовариства, на основі якого буде визначено необхідні законодавчі зміни для імплементації четвертого енергетичного пакету «Чиста енергія для європейців».

Як відомо, 30 листопада 2021 року Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства (в м. Белграді) рішенням № 2021/14/МС-ЕпС прийняла зобов’язання щодо впровадження четвертого енергетичного пакету ЄС. Його ціль – забезпечити поступовий перехід до чистої енергії та низьковуглецевої економіки.

Для цього основними принципами є  енергоефективність передусім, розвиток відновлюваної енергетики, більше прав для споживачів.

Пакет «Чиста енергія для європейців» охоплює законодавство ЄС у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, управління, дизайну ринку електроенергії та правил безпеки електропостачання.

Таким чином, Україна разом із 8 іншими країнами-членами Енергетичного Співтовариства має гармонізувати національне законодавство у відповідність із низкою директив ЄС, серед яких:

- Директива 2018/2001 «Про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел»;

- Директива 2018/2002 «Про енергоефективність»;

- Регламент 2018/1999 «Про управління Енергетичним Союзом та боротьбу зі зміною клімату».

Інформуючи Енергетичне Співтовариство про стан імплементації європейських директив, Держенергоефективності звернуло увагу на активну роботу над законодавством та стратегічним планування розвитку енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Зокрема, з метою впровадження положень Директиви RED II розроблено проект Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, який визначить розвиток галузі на десятиріччя та увійде складовою частиною до Інтегрованого національного плану з питань енергетики та клімату.

Також ведеться робота щодо оновлення первинного законодавства для впровадженням гарантій походження усіх видів «зеленої» енергії. У цьому напрямі налагоджено партнерство із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства для створення регіонального хабу гарантії походження енергії.

Держенергоефективності продовжить співпрацю із експертами Енергетичного Співтовариства для опрацювання та внесення необхідних змін у національне законодавство.

Управління комунікації і звязків з громадськістю Держенергоефективності