Новини

Заголовок

Цінність термінових заходів щодо енергоефективності

Created date

13 06 2022

Витяг зі звіту МЕА «Цінність термінових заходів щодо енергоефективності»

Інструментарій політики

Енергоефективність має важливе значення у покращенні життя всіх людей, у забезпеченні надійного доступу до енергоресурсів, підтримці економічного зростання та стійкості, а також у підвищенні безпеки постачання та прискорення "зеленого" переходу. Своєчасне та змістовне зосередження на енергоефективності має важливе значення для забезпечення енергетичної системи з нульовими викидами до 2050 року.

Для підтримки активних заходів з ефективності МЕА розробило інструментарій політики для урядів, оприлюднений на 7-й щорічній глобальній конференції МЕА з енергоефективності в червні 2022 року. Набір інструментів забезпечить застосування практичного підходу до прискорення заходів щодо енергоефективності, які будуть спрямовувати уряди на розробку ефективних політичних заходів, підтримку політичних рішень та виконання інших політичних дії. 

Набір інструментів складається з двох частин: перша – це десять стратегічних принципів, заснованих на рекомендаціях Глобальної комісії з невідкладних дій щодо енергоефективності, які об’єднують ключові знання зі світового досвіду щодо того, як максимізувати позитивний вплив усіх стратегій і програм з енергоефективності. Другий — це набір пакетів галузевої політики, що висвітлюють ключові стратегії, які доступні урядам та які можна інтегрувати в ефективний загальний узгоджений набір політик та заходів для швидшого підвищення ефективності.

Пакети політичних заходів містять практичний підхід до розробки та реалізації стратегії, що побудована на основі трьох основних елементів: регулювання, інформування та стимулювання. Вони підкреслюють, як комбінації цих трьох заходів можуть інтегруватися в найефективніший пакет.

Реалізація енергоефективності із застосуванням стратегічних принципів та ефективний скоординований пакет інструментів

 

Десять стратегічних принципів

На основі аналізу передового досвіду МЕА та роботи Глобальної комісії з невідкладних дій щодо енергоефективності 1 , наступні десять стратегічних принципів можуть допомогти політичним діячам  покращити та розширити свою стратегію та програми з енергоефективності, а також швидко прискорити процес підвищення енергоефективності застосовуючи нові та потужніші політичні заходи.

1. Надайте перевагу крос-секторальним заходам з підвищення енергоефективності для отримання економічних, соціальних та екологічних переваг

Загальноурядовий підхід, що визначає пріоритетність міжгалузевих заходів, максимізує підвищення енергоефективності в усіх секторах суспільства, посилюючи соціальний та економічний розвиток, енергетичну безпеку та стійкість, а також прискорюючи декарбонізацію енергетичного сектору.

2. Вживайте заходів для розкриття потенціалу ефективності в контексті створення робочих місць

Енергоефективність може швидко забезпечити зростання робочих місць і продовжувати залишатися довгостроковим, стійким сектором зайнятості. Розвиток потенціалу та  навичок є важливими для ефективної реалізації політики.

3. Створіть більший попит на енергоефективні рішення

Захід з підвищення енергоефективності буде швидше реалізовуватися завдяки зосередженню уваги на підвищенні попиту на енергоефективні товари та послуги, а також в разі забезпечення більшого рівня ринкової активності.

4. Сфокусуйтесь на розширенні фінансування для масштабування заходів

Мобілізація фінансів є важливим елементом ефективних дій, і політика, спрямована на це, буде найбільш ефективною, якщо вона буде частиною широкого, узгодженого підходу для збільшення масштабів ринку, та буде поєднувати у собі заходи щодо збільшення попиту,тиусунення інвестиційних бар’єрів, створення ринкових умов, залучення та збільшення інвестицій приватного сектора.

5. Використовуйте цифрові інновації для підвищення ефективності всієї системи

Політичні діячі можуть скористатися потенціалом цифрових інновацій для забезпечення розумного контролю, кращого управління енергією та ширшої оптимізації енергетичної системи. Політика може включати та стимулювати нові рішення, а також захищати споживачів і систему безпеки.

6. Державний сектор має бути показовим

Уряди, які займають лідируючі позиції за рахунок інвестицій в ефективність державного сектору та впровадження інновацій та вищих стандартів, будуть створювати новий досвід, ринки, знання та впевненість у енергоефективних рішеннях.

7. Залучайте всі верстви населення

Впровадження заходів з енергоефективності має відбуватися на всіх рівнях суспільства, причому міста, підприємства та місцеві громади відіграють особливо важливу роль у його успіху.

8. Використовуйте поведінкові заходи для ефективнішої політики

Люди, які використовують заходи щодо енергоефективності, отримують переваги від більшої доступності, нижчих витрат і більш комфортного, здоровішого середовища. Поведінка споживачів відіграє важливу роль, і знання науки щодо поведінки допоможуть розробити більш розумну та ефективну політику.

9. Посилення міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво та обмін передовим досвідом дозволяють країнам вчитися один у одного та гармонізувати підходи та стандарти, де це необхідно. Це може прискорити впровадження політики енергоефективності та трансформацію ринків.

10. Підвищуйте глобальні амбіції щодо енергоефективності

Переваги від політики енергоефективності є найбільшими, коли амбіції високі, зосереджуючи значний невикористаний потенціал для досягнення економічних, енергетичних та екологічних переваг.

Джерело: https://www.iea.org/reports/the-value-of-urgent-action-on-energy-efficiency/policy-toolkit