Новини

Заголовок

План ЄС для підтримки виробництва біометану

Created date

12 08 2022

Європейська комісія схвалила італійський планщодо підтримки будівництва та експлуатації нових або переобладнаних установок із виробництва біометануза участі Фонду відновлення та стійкості (RRF).

Європейська комісія схвалила італійський план, що реалізується через Фонд відновлення та стійкості (RRF), для підтримки будівництва та експлуатації нових або переобладнаних заводів з виробництва біометану.

Цей захід є частиною ширшої стратегії Італії щодо скорочення викидів парникових газів та збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Зниження залежності від російських енергоносіїв

План ЄС, схвалений відповідно до правил державної допомоги ЄС, також сприятиме досягненню цілей REPowerEU щодо зниження залежності від російського викопного палива та прискорення "зеленого" переходу.

Виконавчавіце-президенткаМаргретеВестагер, яка відповідає за конкурентну політику, надала наступні коментарі: "Італійський план допомоги, який ми сьогодні затвердили, збільшить виробництво стійкого біометану в ЄС для його використання у транспортному та опалювальному секторах, як зазначено у REPowerEU".

Підтримка сталого виробництва біометану

Італійський пландіятиме до 30 червня 2026 року і частково фінансуватиметься RRF.

Метою плану є підтримка виробництва біометану, його використання в національній газовій мережі таспоживання у транспортному й опалювальному секторах.

ЄС приділяє особливу увагу стимулюванню будівництва та експлуатації нових або переобладнаних заводів із виробництва біометану в Італії.

Однак для отримання допомоги за даною пропозицією, виробництво біометану має відповідати вимогам, викладеним у Директиві ЄС щодо відновлюваних джерел енергії.

Говорячи про транспортний сектор, варто зауважити,що тільки виробництво вдосконаленого біометану матиме право на отримання компенсації. Це пояснюється тим, що він є найбільш стійким та екологічно чистим паливом і тому допоможе ЄС досягти своїх кліматичних та енергетичних цілей.

Як надаватиметься допомога?

Допомога буде надана у наступній формі:

Інвестиційні гранти на загальну суму 1,7 млрд. євробудуть виплачені всім підтриманим проектампісля закінчення етапу будівництва. Сума допомоги на проект покриватиме до 40% допустимих інвестиційних витрат.

Стимулюючі тарифи оцінюються в €2,8 млрд. Ці гранти виплачуватимуть зароботу проекту протягом 15-річного періоду. Тарифи, виражені в €/МВгод, визначатимуться на конкурсній основі.

Прозорий та недискримінаційний процес торгів визначить, які проекти буде підтримано. Перший конкурс проектів розпочнеться у 2022 році.

Щоб скористатися фінансуванням, пропозиції щодо будівництва заводів з виробництва біометану мають бути надіслані до 30 червня 2026 року.

Оцінка Європейської комісії

Комісія оцінила заначений план відповідно до правил надання державної допомоги ЄС, зокрема, статті 107(3)(c) Договору про функціонування Європейського Союзу ("TFEU"), що дозволяє країнам ЄС підтримувати розвиток деяких видів економічної діяльності при дотриманні певних умов.

Комісія встановила, що: "План сприяє розвитку певних видів економічної діяльності, зокрема виробництвубіометану".

Допомога несе в собі стимулюючий ефект, оскільки бенефіціари не стали б залучати інвестиції у виробництво біометану у тому ж обсязі без державної підтримки".

"Цей план має обмежений вплив на конкуренцію та торгівлю всередині ЄС. Зокрема, він необхідний і доцільний для зниження залежності від російського викопного палива та прискорення "зеленого" переходу.

Крім того, будь-який негативний вплив на конкуренцію та торгівлю в ЄС буде нівельований з урахуванням розміру проектів й сум допомоги.

"Також будуть передбачені необхідні гарантії, що обмежать надання допомоги та механізм повернення коштів у разі підвищення ринкових цін".

Джерело: https://www.openaccessgovernment.org/ec-scheme-to-support-biomethane-production-plants/141323/