Новини

Заголовок

Довіра партнерів України - ключовий фактор та критерій успіху у створенні механізму роботи українського реєстру гарантій походження електричної енергії, - Валерій Безус

Created date

31 01 2023

“Гарантії походження — ключовий та найбільш перспективний інструмент підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Це єдиний європейський інструмент, що дозволяє споживачам відстежувати походження енергії й робити активний свідомий вибір сталого розвитку”, - наголосив Голова Держенергоефективності Валерій Безус, розповідаючи у своїй колонці в інтернет-виданні “Економічна правда” про роботу над механізмом гарантій походження в Україні.

Запровадження дієвого та прозорого механізму гарантій походження було визначено Головою одним з ключових пріоритетів роботи Агентства у сегменті реалізації політики з розвитку відновлюваної енергетики. Іншими пріоритетами також були розробка Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та розвиток ринку біометану (включно з гарантіями походження біометану). 

Завдяки підтримці ПРООН було залучено найкращих фахівців й проведено велику роботу щодо аналізу нормативно-правового поля ЄС та України з метою розроблення найкращої моделі створення та функціонування реєстру гарантій походження. Діяльність відбувалася у максимально відкритий спосіб, з проведенням тематичних обговорень, круглого столу, конференцій та залученням до них всіх українських професіоналів та зацікавлених сторін.

У результаті налагодженої та активної співпраці з проєктом ПРООН «Підтримка зеленого відновлення в Україні», Держенергоефективності було розроблено та подано до Міненерго законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо запровадження єдиної системи обігу гарантій походження».

Запровадження цього механізму має стати поштовхом для стимулювання споживання відновлюваної енергії, декарбонізації національної економіки та забезпечення енергетичної безпеки України та ЄС.

Другий виклик - безпосередньо розроблення IT-рішення платформи реєстру гарантій походження. У цьому напрямі Держенергоефективності розпочало активно співпрацювати з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та компанією - розробником програмного забезпечення Grexel, яка виграла тендер по створенню регіональної системи гарантій походження, щодо запровадження реєстрів гарантій походження для країн-членів Енергетичного Співтовариства. 

Держенергоефективності також ініціювало опрацювання шляхів виходу на європейський ринок гарантій походження. У цьому контексті одним з індикаторів є співпраця з Асоціацією органів емітентів (AIB),  що об’єднує 34 оператора європейських систем сертифікації з 27 країн, які є уповноваженими компетентними органами з видачі гарантій походження. 

Важливою віхою такої взаємодії стало набуття Держенергоефективності статусу спостерігача в AIB. Такий статус відкриває можливості постійного обміну інформацією щодо механізмів впровадження гарантій походження, розв'язання технічних питань щодо інтеграції українського та європейських реєстрів, після підписання міжнародного договору вихід на європейський ринок гарантій походження, спрощення міждержавного обігу гарантіями походження тощо.

“У 2023 році, після прийняття відповідного Закону, Держенергоефективності має потенціал практичного запровадження прозорого та якісного реєстру гарантій походження електричної енергії. Ми вже маємо для цього достатньо і напрацювань, і інституційної спроможності та компетенції, які є унікальними для України. Яскраве підтвердження цьому — результати 2022 року, коли попри пандемію та війну, Агентство відпрацювало постанову Уряду від 22 липня 2022 р. № 823 про реєстр біометану та розробило відповідний реєстр, користуючись виключно власним ресурсом. Головне — забезпечити послідовність та системність державницьких рішень на всіх рівнях формування та реалізації державної політики”, - інформує Голова Держенергоефективності.

Про перспективи ринку гарантій походження в Україні, вплив цього інструменту на розвиток відновлюваної енергетики, декарбонізацію, а також про довіру як фактор успішності механізму дізнавайтеся за  посиланням: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/31/696548/