ОГОЛОШЕННЯ

1
2
3
24-04-2024

Держенергоефективності в партнерстві з Impact Force та Дія.Бізнес  у межах програми “Інноватори енергоефективності України” проводять створення каталогу-мапи 50 компаній, які займаються інноваційними енергоефективними рішеннями в Україні.

19-04-2024

Проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (далі – Проєкт), що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії оголошує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Заголовок

Управління енергією: з чого почати шлях до енергоефективності

Created date

22 12 2023

Як громадам та бізнесу стати більш енергоефективними і навіщо впроваджувати систему енергоменеджменту

Надмірне енергоспоживання, суттєві енерговтрати у будівлях, ЖКГ, промисловості і, як наслідок, значні витрати на оплату енергоресурсів – усе це знайомо кожній громаді. 

На жаль, через повномасштабне вторгнення росії в Україну питання, пов’язані з енергобезпекою та енергозабезпеченням загалом, стали ще більш критичними, а енергоефективність набула нового рівня значущості.

Серед широкого арсеналу заходів у цій сфері базовим і першочерговим є впровадження систем енергетичного менеджменту. Система енергоменеджменту позиціонується не лише як інструмент зниження витрат на енергію, але й як стратегічна ініціатива, спрямована на створення стійкої, конкурентоспроможної та відповідальної системи для будь якого об’єкту.

Тому саме з впровадження енергоменеджменту мають розпочинати свою роботу владні структури, громади та підприємства, які прагнуть бути готовими до будь-яких енергетичних викликів, зупинити марні втрати енергії та витік грошей зі своїх бюджетів, стати більш енергоефективними та конкурентними.

Енергоменеджмент та його переваги

Система енергоменеджменту – це система управлінських рішень, що визначає енергетичну політику та цілі, енергетичні завдання та забезпечує досягнення цих цілей і завдань.

Важливо памʼятати, що енергоменеджмент – це більше, ніж контроль за споживанням енергії. Це система, що дозволяє моделювати і прогнозувати енергоспоживання в залежності від зовнішніх і внутрішніх умов і їх мінливості. 

Впровадження цієї системи надає низку переваг в сфері енергоефективності і допомагає організувати постійний моніторинг енергоспоживання та його аналіз, побудову енергетичних балансів, розрахунок базових рівнів енергоспоживання, складання оптимальних бюджетів на енергоефективність, формування енергетичної політики та встановлення цілей, планів дій з реалізації заходів з енергоефективності та впровадження відновлюваних джерел енергії. 
 

Додатковою перевагою системи енергетичного менеджменту є підвищення рівня розуміння енергоспоживання та, як наслідок, усвідомлення шляху до енергобезпеки. Компанії, що впровадили системи енергетичного менеджменту, є привабливими і прозорими для залучення іноземного капіталу. 

Для ефективного функціонування системи енергоменеджменту важлива злагоджена робота багатьох людей - від активної позиції керівництва громади чи організації до щоденного залучення мешканців громади чи працівників організації.

Енергоменеджмент дозволяє розглянути різноманітні заходи з підвищення енергоефективності та обрати ті, які будуть найбільш доцільними та принесуть найбільший ефект. При цьому, такі заходи не обовʼязково мають бути дороговартісними, оскільки, в першу чергу, система енергетичного менеджменту оптимізує операційне управління енергоспоживанням, що в більшості випадку не потребує залучення додаткового фінансування. 

Навіть без значних фінансових вкладень лише завдяки функціонуванню системи енергоменеджменту та реалізації організаційних заходів можна досягти зменшення енергоспоживання на 5-15% від загальнорічного рівня. 

Отриману економію від оптимізації енергоспоживання можна акумулювати для реалізації заходів, що потребують інвестицій. Для заходів, які вимагають значних інвестицій (наприклад, термомодернізації), енергетичний аналіз, як інструмент системи енергоменеджменту, допоможе оцінити очікувані витрати та вигоди, розрахувати строк окупності та скласти графік реалізації, помʼякшити ризики. У результаті такого системного підходу громади та бізнес отримають очевидні переваги:

  • постійний контроль за споживанням енергії;
  • можливість моделювання і прогнозування енергоспоживання;
  • аналіз енерговитрат;
  • підвищення енергетичної безпеки;
  • ефективне споживання енергоресурсів;
  • раціональне використання коштів на оплату енергоресурсів;
  • покращення якості надання енергетичних послуг;
  • планування, залучення інвестицій на реалізацію заходів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;
  • моніторинг та верифікація досягнення цілей з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії;
  • зменшення викидів СО2 та ін.

Усвідомлюючи виключну важливість енергоменеджменту, його впровадження має бути аксіомою для всіх – для органів влади, підприємств, та установ.

Законодавчі вимоги

Чинне законодавство, а саме - закон "Про енергетичну ефективність", вже зобов’язує органи місцевого самоврядування, органи державної влади, а також підпорядковані їм підприємства, установи та організації запровадити системи енергоменеджменту. 

Дороговказом є постанова Уряду "Про впровадження систем енергетичного менеджменту", якою затверджено порядок дій. Він включає чіткий план дій: проєктування і розробку організаційної структури систем енергетичного менеджменту, розробку декларації енергетичної політики, запровадження процесу енергетичного планування, визначення відповідальних за впровадження систем енергоменеджменту, запуск енергомоніторингу, розробку плану впровадження енергоефективних заходів та пропозицій щодо використання заощаджених коштів на енергоефективні цілі.

Формування такого законодавчого фундаменту прискорило впровадження систем енергоменеджменту. Так, кількість осіб, призначених відповідальними за енергоменеджмент в органах державної влади та підпорядкованих їм підприємствах, зросла майже у 2 рази: із понад 1700 осіб на кінець 2022 року до 3300 на кінець першого півріччя 2023 року. Енергомоніторинг працює вже у понад 25 тис. будівель органів влади.

Економічний ефект

За оцінками дослідження ПРООН, впровадження системи енергоменеджменту та комплексу енергоефективних заходів, до прикладу, в центральних органах виконавчої влади може допомогти досягти зменшення енергоспоживання на 30%. 

Це означає 4,5-5 млрд грн заощаджень на рік. Ці кошти можна направити на інші потреби, наприклад, на освіту, медицину чи соціальну допомогу. Це значна сума економії для бюджету країни, яка знаходиться у складних умовах повномасштабного вторгнення росії.

Отже, органи державної влади мають активно залучатись до цього процесу та впроваджувати і вдосконалювати системи енергоменеджменту відповідно до вимог постанови Уряду "Про впровадження систем енергоменеджменту", що вже згадувалась. У разі потреби фахівці Держенергоефективності готові надати необхідні розʼяснення та консультації.

Енергоменеджмент в українських громадах

У перевагах впровадження систем енергоменеджменту переконалося чимало українських громад. Це такі міста, як Житомир, Вінниця, Запоріжжя, Суми, Конотоп та багато інших.

Наприклад, у 2022 році в Житомирі заощадили більше 11 млн грн завдяки системі енергоменеджменту в бюджетній сфері. У Сумах у 2022 році споживання теплової енергії у закладах освіти зменшилося майже на 20%, а в закладах охорони здоров’я – на 13,4%. 

Добропільська міська територіальна громада починала свій шлях енергоощадності із впровадження енергомоніторингу у 2016 році, а згодом - реалізації комплексу заходів, у результаті яких економія електроенергії, тепла та вугілля в місті складала до 10-20% щороку. Витрати на енергоносії протягом 2017-2021 років зменшились сумарно на понад 7 млн гривень. 

Інвестиція у розвиток та конкурентоздатність бізнесу

Бізнес зазвичай зацікавлений у підвищенні показників своєї роботи, тому шукає для цього різні дієві способи. Впровадження систем енергоменеджменту та заходів з енергоефективності є одним з таких способів. 

До прикладу, українське підприємство, що спеціалізується на реалізації заморожених ягід і фруктів, впровадило систему енергоменеджменту та модернiзувало систему охолодження. У результаті виробничі потужності підприємства збільшилися у 7 разів, а економія коштів на енергоресурсах перевищила 13 млн грн у рік.

Інший приклад - підприємство, що працює на ринку соків. Завдяки системі енергоменеджменту компанія зменшила витрати на освітлення на понад 25%, стисненого повітря - на 25%, пари - на 13%, води - на 11%. Як наслідок, підприємство заощаджує 600 тис. грн щороку, а головне - зберігає провідну позицію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

 

 
 

Понад 3 млн грн економії у рік має підприємство, що працює у фармацевтичній галузі. Впровадивши систему енергоменеджменту та енергоефективні заходи, компанія зменшила використання електроенергії на 9,5%, а природного газу - на 23,3.

 

 
 

Підтримка держави та партнерів

Наше завдання - створити умови, щоб енергоменеджмент став для всіх невід’ємною частиною сталого розвитку.

І в цьому ми маємо багато однодумців. Завдяки підтримці UNIDO у співпраці з "Укргазбанком" в Україні вже кілька років діє Фонд гарантування кредитів, в рамках якого українські підприємства можуть отримати беззаставні кредити та додаткову технічну та грантову підтримку на впровадження системи енергоменеджменту та енергоефективних заходів.

Особливу увагу ми приділяємо громадам. Тому спільно із ПРООН та GIZ регулярно проводимо тренінги для громад щодо усіх кроків впровадження систем енергоменеджменту із врахуванням вимог чинного законодавства та європейських практик. 

Держенергоефективності було, є і завжди залишатиметься надійним провідником для органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств у впровадженні систем енергоменеджменту. 

 

У складні часи війни такий системний підхід до підвищення енергоефективності та декарбонізації є особливо важливим та дозволяє підготуватися до енергетичних викликів, більш ефективно використовувати енергоресурси і забезпечити надійне енергопостачання бізнесу та громадам.

Джерело: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/12/22/708004/