Оголошення щодо норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів відповідно до останніх законодавчих змін

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про енергозбереження», порядок установлення норм питомих витрат палива та енергії визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №786 було затверджено Порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві. Так, пунктом 17 даного Порядку, було визначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють погодження норм витрат паливно-енергетичних ресурсів розроблених для потреб підприємства.

14 січня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №1158 «Деякі питання нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів», що визнала такою, яка втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» (зі змінами).

Разом з тим, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року №1158 визначено, що «міжгалузеві, галузеві, регіональні методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів не підлягають перегляду протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою».

Таким чином, у разі необхідності, суб’єкти господарювання самостійно, на основі діючих методик нормування, розробляють та затверджують норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для потреб підприємства.

Процедура погодження будь-яким органом державної влади норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для потреб підприємства, не передбачена чинним законодавством.

Звертаємо увагу, що дане роз’яснення не є нормативно-правовим актом, не встановлює будь-яких правових норм та носить виключно інформаційний характер.