Вакансія начальника відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту Департаменту розвитку енергоефективності

Вакансія - Начальник відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту Департаменту розвитку енергоефективності Держенергоефективності

Місце роботи: Київ, вулиця Краківська, 17.
Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років.

Вимоги:

  • вища освіта,
  • магістр за напрямом теплоенергетика, енергетика, енергоаудит, енергоменеджмент, технічна (стандартизація, метрологія)

Рівень володіння англійською мовою: В1, В2.
Умови роботи: повний робочий день

Посадові обов’язки

1. Забезпечення виконання покладених на Відділ завдань відповідно до Положення про відділ енергетичного аудиту та енергоменеджменту. Здійснення контролю за виконанням працівниками завдань, які покладені на Відділ, та дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Організація та планування роботи Відділу з виконання покладених на нього завдань у сфері енергоефективності та звітування про їх виконання керівництву Департаменту, підготовка та надання керівництву Департаменту пропозиції щодо формування плану роботи Департаменту. Внесення пропозицій директору Департаменту щодо удосконалення роботи відділу та Департаменту. Вжиття заходів щодо заохочень або стягнень до працівників Відділу.

3. Проведення аналізу чинного законодавства у сфері енергоефективності щодо його удосконалення в частині забезпечення функціонування енергетичного аудиту та енергоменеджменту.

4. Розробка нормативно-правових актів з питань, що відносяться до повноважень Відділу.

5. Забезпечення реалізації законодавчих і нормативних-правових актів, державних програм, стратегій, що стосуються повноважень Відділу.

6. Забезпечення впровадження систем енергетичного менеджменту в центральних органах виконавчої влади.

7. Сприяння у впровадженні системи енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу в Держенергоефективності.

8. Здійснення моніторингу зі звітів з енергетичного аудиту та верифікація звітів з енергетичного аудиту.

9. Забезпечення координації взаємодії з відповідними структурними підрозділами Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадськими та науковими підприємствами, організаціями та установами з питань, які відносяться до повноважень Відділу.

10. Участь, в межах повноважень Відділу, в інформаційній діяльності щодо популяризації впровадження енергетичного аудиту та систем енергоменеджменту, в освітній діяльності у цій сфері, в організації та роботі конференцій, виставок, семінарів, які проводять Держенергоефективності та міжнародні організації.

Довідки: 044 590-59-73,, saee@saee.gov.uao.shevchenko@saee.gov.ua