Повідомлення про оприлюднення проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (НПДВЕ 2030), проекту Плану заходів з його реалізації та відповідних звітів про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Держенергоефективності розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (далі – НПД ВЕ 2030), яким визначено індикативну ціль споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27 %, у тому числі у секторах:  електроенергетики – 25 %; опалення та охолодження – 35 %; транспорту – 14 % та передбачено заходи, що забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваних джерел на транспорті.

Проект НПД ВЕ 2030 було оприлюднено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності та проведено консультації з громадськістю. Проект НПД ВЕ 2030 погоджено Міненерго, узгоджено із заінтересованими органами виконавчої влади і громадськістю та доопрацьовано із урахуванням зауважень.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оприлюднює проект документа державного планування (далі - ДДП). «Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Кабінет Міністрів України.

Ознайомитися із проектом ДДП - проектом Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та Звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, отримати екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можливо на офіційному сайті Держенергоефективності www.saee.gov.ua, розділ «Громадськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Електронні консультації з громадськістю».

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України.

Строк громадського обговорення становить 30 календарних днів з дня оприлюднення цього Повідомлення.

Передбачувана процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій  (у тому числі в електронному вигляді). Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами – із зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Проведення громадських слухань не передбачено.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

№ 213 від 19.10.2022 року в газеті Верховної Ради України «Голос України»;

№ 224 від 19.10.2022 року в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».

Орган, до якого подаються зауваження – Держенергоефективності (Департамент розвитку відновлюваної енергетики); м. Київ, 01001, пров. Музейний, 12. Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович saeevde@gmail.com, (044) 292-80-92, 292 -70-95.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації цього повідомлення, тобто до  17 листопада 2022 року.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Держенергоефективності розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (далі – НПД ВЕ 2030), яким визначено індикативну ціль споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27 %, у тому числі у секторах:  електроенергетики – 25 %; опалення та охолодження – 35 %; транспорту – 14 % та передбачено заходи, що забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваних джерел на транспорті.

Проект НПД ВЕ 2030 та План заходів з його реалізації було оприлюднено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності та проведено консультації з громадськістю. Проект НПД ВЕ 2030 та План заходів з його реалізації погоджено Міненерго, узгоджено із заінтересованими органами виконавчої влади і громадськістю та доопрацьовано із урахуванням зауважень.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оприлюднює проект документа державного планування (далі - ДДП) проект Плану заходів з реалізації НПД ВЕ 2030 та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану заходів з реалізації  Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Кабінет Міністрів України.

Ознайомитися із проектом ДДП - проектом Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та Звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, отримати екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можливо на офіційному сайті Держенергоефективності www.saee.gov.ua, розділ «Громадськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Електронні консультації з громадськістю».

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України.

Строк громадського обговорення становить 30 календарних днів з дня оприлюднення цього Повідомлення.

Передбачувана процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій  (у тому числі в електронному вигляді). Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами – із зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Проведення громадських слухань не передбачено.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

№ 213 від 19.10.2022 року в газеті Верховної Ради України «Голос України»;

№ 224 від 19.10.2022 року в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».

Орган, до якого подаються зауваження – Держенергоефективності (Департамент розвитку відновлюваної енергетики); м. Київ, 01001, пров. Музейний, 12. Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович saeevde@gmail.com , (044) 292-80-92, 292 -70-95.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації цього повідомлення, тобто до 17 листопада 2022 року.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

 

Проект звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування - проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Проект звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування - проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року" в першій редакції станом на 10.01.2022 р.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року" в останній редакції станом на 21.09.2022 р.

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року»

Інформація щодо узгодження пропозицій НПД ВЕ 2030 та Плану заходів його реалізації з Міністерствами та ЦОВВ

Інформація щодо узгодження пропозицій НПД ВЕ 2030 та Плану заходів його реалізації з громадськістю та іншими організаціями

Оголошення 1: про оприлюднення проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Оголошення 2: про оприлюднення проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

Копія випуску газети "Голос України" № 213 від 19.10.2022 з оголошеннями про оприлюднення проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту, проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту

Копія випуску газети "Урядовий кур'єр" № 224 від 19.10.2022 з оголошеннями про оприлюднення проекту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту, проекту Плану заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та проекту Звіту